Varför var egentligen USA så starkt emot kommunismen under vietnamkriget?
Pia, Gällivare
pia_f[snabel-a]hotmail.com

Egentligen borde svaret på frågan vara uppenbart. Alla anständiga länder borde vara emot kommunismen i alla lägen. 80-160 miljoner mord i den röda fanans namn borde vara mer än tillräckligt. De vietnamesiska kommunisterna var inga undantag, vilket visade sig tydligt när de väl fatt makten i hela Vietnam. Koncentrationsläger, mord och politiska fångar blev då vardagsmat även i södra Vietnam.

USA trodde också på den så kallade Dominoteorin. Om kommunisterna vann makten i ett land i Sydostasien skulle hela regionen falla. Tyvärr besannades detta delvis när både Laos, Burma och Kambodja fick olika typer av röda regimer.

Dessutom brann ju det kalla kriget för fullt, inte många världspolitiska händelser låg helt utanför den grundläggande Öst-väst-konflikten. En kommunistisk (sovjetisk) seger i Vietnam sågs som en sovjetisk delseger i det kalla kriget; vilket till varje pris skulle undvikas.

Tyvärr blev priset mycket högt i form av 50.000 stupade amerikanska soldater och en stor skada på USAs självförtroende och anseende i världen. Man lyckades inte heller, trots sina enorma insatser, utan kommunisterna tog som bekant makten i hela landet, och än idag lider det vietnamesiska folket under en diktatur de hade sluppit om landet fått en chans att utvecklas mot demokrati och marknadsekonomi på samma sätt som till exempel Sydkorea och Taiwan.

Ytterligare en förklaring kan ha varit prestigen. När engagemanget i Indokina väl vuxit gick det inte att dra sig ut med ansiktet i behåll. Då fick man istället öka insatserna trots att man kanske såg att kriget inte gick att vinna. Detta är naturligtvis beklagligt men förtar dock inte det faktum att USAs närvaro i Vietnam var lika berättigad som deras närvaro i Europa under Andra världskrigets slutskede.