Jag sitter här och ska göra en jämförelse mellan USAs lagar och våra svenska lagar? Vilka skillnader/ likheter finns det mellan usas självständighetsförklaring och Sveriges grundlagar? En annan sak som jag och min projekt-kompis undrar över är hur vapenlagarna i Sverige och USA skiljer sig åt?
Maja Nilsson (7 december 2000)
plupptroll[snabel-a]hotmail.com

Sveriges grundlag av år 1809 hade i stora utsträckning inspirerats av maktdelningsläran som ligger bakom den amerikanska självständighetsförklaringen och den amerikanska konstitutionen. Men i den svenska grundlagen saknades den viktiga rättighetsförklaringen som finns i konstitutionens tillägg 1-10 (“Bill of Rights”). En motsvarighet fick vi i Sverige först 1976 (andra kapitlet regeringsformen, ett tillägg till 1974 års svenska grundlag). Det finns ju mycket viktiga skillnader mellan det amerikanska och svenska statsskicket:

  • parlamentarism i Sverige – presidentstyre i USA
  • centraliserad statsmakt i Sverige – decentraliserat styre i USA

En av artiklarna i “Bill of Rights”, ja faktiskt redan den andra artikeln, innehåller rätten att bära vapen. När tilläggen trädde ikraft 1791 var det mycket viktigt att få försvara sig med vapen och den traditionen har levt kvar i USA. Eftersom man ytterst sällan ändrar på konstitutionen finns rätten alltså kvar än idag redan i grundlagen: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed” (2nd Amendment). Motsvarande tankar var vägledande i samband med den allmänna rösträttens införande i Sverige i början av 1900-talet. Rösträttsrörelsen var nära lierad med skarpskytterörelsen, en frivillig försvarsorganisation, och arbetade för att indelningsverket skulle ersättas med allmän värnplikt. Slagordet löd: “En man – ett gevär – en röst” (att ge kvinnor vare sig rösträtt eller vapen var inte aktuellt då).

Rätten att bära vapen ses alltså i USA som en grundläggande mänsklig rättighet, vilket inte innebär att det inte är någon vapenkontroll. Vapen måste registreras och de får normalt inte levereras direkt till köparen, utan säljaren är skyldig att vänta en viss tid med leveransen och göra visa kontroller av köparens pålitlighet. Dock är det nog helt klart så att vapen är vanligare i USA än i Sverige och även så att de används betydligt oftare där än här.