Vad hände i Ungern 1956?
I. Kohrtz, Halmstad (26 april 2002)
i.kohrtz[snabel-a]telia.com

Ungern anslöt sig frivilligt till den tyska sidan under Andra världskriget. Men självklart var det många ungrare som var emot den politiken. Under senare delen av kriget (1944) störtade Hitler den nationalistiska (men med Tyskland allierade) regeringen under Miklos Hórthy och ersatte den med en ren marionettregering under Ferenc Szálasi. De tyska trupperna lämnade därmed Ungern, men i praktiken var det så att Ungern då blev en tysk lydstat.

När Röda armén marscherade in 1945 blev landet alltså av med de ungrare som uppfattades som främmande ockupanter. Under de första åren efter Andra världskriget var landet ockuperat av Sovjetunionen, men ett visst mått av demokrati accepterades. I valen i oktober 1945 vann Småbrukarpartiet en förkrossande seger (57 procent av rösterna), medan socialdemokrater och kommunister fick 17 procent vardera. Under de kommande åren såg den sovjetiska ockupationsarmén till att det trots valutgången var kommunisterna som fick makten och under perioden 1946-1949 förvandlades Ungern till en kommunistisk enpartistat.

Ungefär 600.000 ungrare tillfångatogs av Röda armén och fördes till sovjetisk krigsfångenskap. Kvar av ledande personer var endast de som accepterade kommunisterna som makthavare.

Efter Stalins död 1953 luckrades förtrycket i Östeuropa upp något. Särskilt skedde det i Polen och Ungern. Under hösten 1956 fick reformvänliga kommunister ledande positioner i Ungern. Imre Nagy utsågs till statsminister. Nagy var beredd att acceptera också andra partier än kommunistpartiet. När han även tillkännagav att Ungern skulle lämna Warszawa-pakten och bli ett neutralt land (som Sverige) marscherade sovjetiska styrkor in i landet. Då begärde Nagy stöd från FN, men han fick ingen hjälp. Just i dagarna pågick den så kallade Suez-krisen med USA, Israel, arabländerna och Sovjetunionen alla inblandade.

Ungrarna ställde upp för reformpolitiken och försökte hindra den sovjetiska inmarschen genom att med våld stoppa den sovjetiska inmarschen. Tyvärr misslyckades detta. Mest känt är när det ungerska folket med rep fällde den jättelika Stalin-staty som rests i Budapest. När den ungerske försvarsministern Pál Maléter i november 1956 begav sig till ryssarna för att förhandla (mot utlovad fri lejd) greps han och avrättades senare.

Kommunistpartiets nye ledare János Kádár ställde sig helt på Sovjets sida och belönades senare med att bli ungersk diktator fram till 1988. Kádár började sin bana som Ungerns härskare med att avrätta 2.000 meningsmotståndare och fängsla 25.000. Imre Nagy, statsministern, satte sig i säkerhet på den jugoslaviska ambassaden. Sedan han utlovats fri lejd till Väst greps han och avrättades. Ungefär 20.000 ungrare stupade i striderna mot den sovjetiska ockupationsmakten. 200.000 flydde från landet.