Vilka drag hos nazismen illustreras i filmen ”Undergången”? Ge exempel på scener och förklara hur du tänker.
Linn, Sundsvall (27 oktober 2017)
E-post: linn.ls[snabel-a]hotmail.com

Vi har uppfattningen att filmen inte handlar så mycket om nationalsocialismen utan om en organisation i upplösning och en ledare som tappat verklighetsförankringen. Det skulle kunna vara en beskrivning av något helt annat än nationalsocialismen. Ta till exempel scenerna där Eva Braun ordnar en fest i bunkern. Det ligger inget speciellt nationalsocialistiskt i den skildringen, den visar bara en sista verklighetsflykt innan det oundvikliga slutet.

Man kan dock se spår av den nationalsocialistiska auktoritetstron, centraliseringen och ledarkulten (och dess konsekvenser) när Hitler får dragningar om det militära läget och dirigerar icke existerande trupper för att ”rädda” situationen. Hitlers militära bakgrund var att han var korpral (den lägsta rangen över menig) under första världskriget och man kan utgå från att det var en dilletant som styrde över kompetenta generaler. Att han kunde hålla på med detta låg i ledarkulten som var en inbyggd del i den nationalsocialistiska ideologin.

En intressant notering som kan göras utanför själva filmen är att det visade sig att det bara fanns en enda ljudinspelning av Adolf Hitler i “normalt samtalsläge” när huvudrollsinnehavaren Bruno Ganz skulle studera in rollen. Det var en elva minuter lång inspelning som gjordes i smyg av den finska radion under ett ytterst kort (fem timmar) besök som Hitler gjorde i Finland i samband med marskalk Mannerheims 75-årsdag. Inspelningen gjordes i en stillastående järnvägsvagn på finska landsbygden. Det är signifikativt att samtliga andra inspelningar av Hitler avser officiella framträdanden som var noga dirigerade av propagandaapparaten.