På 1800- talet tog sig nationalismen ett ganska starkt uttryck i Tyskland. Hur gick det till när Tyskland gick från att vara många småstater till ett enat land på så kort tid??
Emilia, Växjö (3 maj 2006)
emilia_83[snabel-a]hotmail.com

Det första kejsardömet uppstod 962 och upplöstes av Napoleon Bonaparte 1806 och det andra kejsardömet uppkom 1871 och föll samman 1918. Det första kejsardömet, ”Det heliga romerska tyska kejsardömet”, bestod inte enbart av dagens Tyskland, utan även av Österrike, Slovenien, Tjeckien, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, delar av östra Frankrike, norra Italien samt västra och norra Polen. Detta första rike var mer ett förbund eller en federation av stater med en gemensam kejsare än ett rike och nationalstat. Det första kejsardömet hade inte ens en gemensam utrikespolitik utan de olika enheterna kunde ingå avtal och allianser och starta krig med andra länder.

Det är först efter 1871 som Tyskland blir en riktig nationalstat där Preussen utgör medelpunkten. Det var rikskansler Bismarck som skapade och utnyttjade nationalistiska strömningar för att under perioden 1862 till 1871 framtvinga ett enande av de tyska småstaterna. Motivet till Bismarcks politik var att tyskarnas internationella inflytande var lågt som följd av att Tyskland var uppsplittrat i småstater. Det enda sättet att råda bot på detta var att tillämpa den hänsynslösa strategin ”blod och järn”.

De nationalistiska strömningar som Bismarck drog fördel av tros ha uppstått under Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Tänkare såsom Constantin Frantz och Friedrich List pläderade för en folkgemenskap bortom industrialismens och kommersialismens påstådda destruktivitet. Men det var inte ett Stortyskland som då åsyftades.

Industrialiseringen av Tyskland innebar att Tyskland inte bara blev en militärmakt utan också en ekonomisk stormakt. Industrialiseringen och dess snabba förändringar skapade mycket social oro och upprorsstämningar i landet. Bismarck försökte därför dämpa socialdemokraternas tillväxt genom att genomföra sociala reformer och därmed stärka statens makt än mer. Han avgick dock 1890 och kejsar Wilhelm II övertog då makten över riket. Detta andra kejsardöme upplöstes 1918 efter att Tyskland förlorat det första världskriget. Under denna tidsperiod hade militären och adeln haft makten i Tyskland och den aggressiva utrikespolitiken blev den underliggande orsaken till att första världskriget bröt ut.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert