Jag skriver ett arbete om Balkan. Det kommer upp flera saker om “Trastfälten”, vad sjutton menas med det?
Peter Johansson, Hjo (18 januari 2001)
hinden1[snabel-a]telia.com

“Trastfälten” eller “Kosove Polje” var ett stort fältslag i juni 1389! Trastfälten låg en bit utanför Pristina i nuvarande Kosova. Slaget var avgörande för turkarnas erövring av Balkan. Den turkiska hären krossade serberna som var i allians med bulgarerna, bosnierna, valakierna och albanerna. Efter slaget kunde turkarna göra som de ville på Balkan och de stoppades inte förrän utanför Wien 1683! Trots att slaget på Trastfälten var ett katstrofalt nederlag för serberna har det i serbisk mytbildning framställts som avgörande för nationen. Den serbiske kungen Lazar eldade sina styrkor med att slaget vara avgörande för nationens framtid. Han hade rätt, Lazar stupade i slaget och serberna förlorade – de blev underkuvade av turkarna för de kommande 400-500 åren.

När slaget ägde rum bodde det betydande serbiska folkgrupper i Kosova. De flyttade dock under de kommande århundradena norrut, en del till områdena på andra sidan gränsen till Österrike-Ungern för att komma undan den muslimska överhögheten. Albanerna lätt sig dock omvändas till islam och lierade sig med turkarna. De flyttade in i det tomrum som serbernas utlfyttning skapade.

Slaget vid Trastfälten har en fullständigt orimlig position i serbisk nationell mytbildning. På sexhundraårsdagen av slaget ordnades ett massmöte på Trastfälten med deltagande av 1 miljon människor. Det var vid det mötet som Slobodan Milosevic fick sitt politiska genombrott. Han hade avläst vilka nationalistiska strängar han kunde spela på och gjorde det så effektivt att han kunde ta över makten i Jugoslavien.