Varför lämnade Anto Novotny partiledarposten i det Tjeckoslovakiska kommunistpartiet? Hur kunde en ny regering utses, i Tjeckoslovakien, 1968? Hur många militära operationer har Warszawapakten gjort? Varför fick inte Tjeckoslavakien deltaga i diskussionerna efter den stora militärmanövern i Polen? Vad hade FN för roll i Tjeckoslovakien,1968?
Karin Vriste, Nacka (9 november 1999)
Karin_Vriste[snabel-a]hotmail.com

Tjeckoslovakien var vid den här tiden allmänt ansedd som den mest rigida staten i Östeuropa. Novotny ansågs vara den siste stalinisten, som blockerade alla förändringar. Näringslivet var förstenat och efterblivet. Även inom kommunistpartiet ville man genomföra reformer, gärna efter förebild av Ungern, som faktiskt lättat upp på regleringarna. Mot den bakgrunden sanktionerade även Leonid Brezjnev att Novotny störtades, vilket skedde i december 1967.

Om Du avser Dubceks makttillträde i januari 1968 så blev han vald till generalsekreterare i kommunistpartiet, inte regeringschef. Dock var generalsekreterarposten betydligt viktigare än regeringschefsposten. Dubcek kunde väljas genom att han uppfattades som lojal kommunist, som trots allt var beredd att genomföra de reformer som även ledande inom kommunistpartiet insett vara nödvändiga. Det visade sig under våren och sommaren att Dubcek var beredd att gå betydligt längre än vad de som utsåg honom trott i början av året.

Warszawa-pakten hade trupper stationerade i flera medlemsländer, men när det var fråga om militära operationer var det Sovjetunionen som stod för dem, inte Warszawa-pakten (med undantag för invasionen i Tjeckoslovakien 1968). Så var det sovjetiska styrkor som slog ner upproret i Öst-Berlin 1953 och som ingrep i Ungern 1956. Däremot var det inhemska styrkor som krossade upproret i Poznan (Polen) 1956 och som ingrepp vid upprepade tillfällen senare i Polen. Dock hotade en sovjetisk invasion (eventuellt en Warszawa-paktsinvasion) innan Jaruzelski genomförde sin kommunistiska militärkupp på Luciadagen 1980. Hade den kuppen inte genomförts hade Warszawa-pakten sannolikt ingripit vid ytterligare ett tillfälle.

Tjeckoslovakien fik inte vara med i överläggningarna helt enkelt för att Brezjnev inte litade på tjeckerna och framförallt inte på Dubcek. Det var en styrkedemonstration mot den tjeckiska regimen.

I samband med händelserna i Tjeckoslovakien 1968 gjorde FN inte ens så mycket. Sovjetunionen hade ju permanent representation i säkerhetsrådet och vetorätt.