Är Tibet en självständig stat?
Linda Pettersson (7 mars 2000)
pettersson_linda[snabel-a]hotmail.com

Sorgligt nog inte. Det borde vara. Tibet bebos av tibetaner som är anhängare av lamaistisk buddhism och har varken språkligt eller kulturellt något att göra med Kina. Tibet har dock varit glest befolkat och haft svårt att värja sig mot den stora grannen i öster. Av och till har därför Tibet varit kontrollerat av Kina eller tvingats ingå olika avtal med Kina som begränsat landets suveränitet.

1950 marscherade Kinas kommunister in i Tibet och ockuperade landet. Landets ledare Dalai lama tvingades underkasta sig ockupationsmakten och det tidigare nästan enbart av tibetaner bebodda Tibet utsattes för en omfattande invandring av kineser. Under åren 1956-1959 försökte tibetanerna återerövra sin självständighet, men det misslyckades. Upproret krossades i blod och Dalai lama flydde till Indien där han varit bosatt sedan dess. Han fick Nobels fredspris år 1989 och anses av tibetanerna vara landets både andlige och världslige ledare.