Hur kommer det sig att Thailand är på väg från ett u-land till ett i-land?
Helena (18 februari 2003)
helena_lady[snabel-a]hotmail.com

Det är många faktorer som gör att Thailand håller på att utvecklas till ett i-land. Den främsta anledningen är dock att man lämnat det socialistiska vanstyret bakom sig. Man ser i hela området att man fortfarande befinner sig i en övergångsfas mellan centralstyrd ekonomi och marknadsekonomi. De flesta hushåll i regionen lever till större eller mindre del som pusselbitar i en bytesekonomi – vilket gör det svårt att se hur utvecklingen är hos den vanliga människan. Dock finns det en positiv spiral som man kan hoppas fullföljs – bara man öppnar upp landet, fortsätter att demokratisera landet och fortsätter att stimulera företag från utlandet att satsa pengar i utveckling, så att även fler människor får avlönad arbeten i penningekonomin.
Tobias Henriksson