Vad tycker ni om systembolagets monopol? vilka fördelar, respektive nackdelar finns det? vad är orsakerna? vad blir följderna? jämför med ett land som ex Danmark!
Johanna Norell., Sundsvall (26 maj 2001)
superjohanna[snabel-a]hotmail.com

Contra är för marknadsekonomi och det gäller naturligtvis även distributionen av alkoholhaltiga drycker. Och ett monopol är inte förenligt med marknadsekonomi.

Man ska dock ha klart för sig att alkohol på grund av sin karaktär är omgärdat av restriktioner och regleringar i flertalet länder. Ett avskaffande av monopolet innebär därför inte att det blir fritt fram att sälja alkohol hur som helst.

En verksamhet som inte utsätts för konkurrens blir lätt förstenad och följer inte med sin tid. Den blir helt enkelt ineffektiv och gammalmodig. De allra flesta av Systembolagets butiker påminner signifikativt nog än idag om hur butiker brukade se ut på 1960-talet. Det har hänt en hel del med ICA och järnhandeln sedan dess. Men inte med Systembolaget.

Själva konstruktionen med en butik som enbart säljer alkohol bidrar också till att förstärka Sverige som en del av “vodkabältet” (Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Polen, Kanada, Alaska) med särdeles ohälsosamma vanor vad gäller starksprit. En naturlig plats för vin i livsmedelsdistributionen skulle på ett helt annat sätt bidra till att förflytta Sverige från vodkabältets råsuparkultur till Tysklands och Frankrikes mer sociala och kulinariska syn på alkohol.

Systembolaget är också ett hinder för den fria handeln med drycker över gränserna, och framförallt för introduktionen av nya produkter. EU har visserligen tvingat fram ett provförsäljningssystem inom Systembolaget, men det är dyrt, byråkratiskt och krångligt och hindrar nya aktörer från att komma in på marknaden.

Systembolagets försvarare brukar ofta hävda att Systembolaget har ett stort och högkvalitativt vinsortiment, som är tillgängligt i hela landet. Det är riktigt, men varför hela landet ska försörjas med exklusiva viner till kostnader som ligger under de kostnadsbaserade (vilket blir en följd av Systembolagets distributionssystem) är därmed inte förklarat.