Denna frågan är om Sydafrika. Vi håller på med en sak i skolan om att vi ska skriva minst 4 sidor om ett land i Sydafrika- Frågan gäller har ni lite fakta om statsskicket i Sydafrika? Jag vet ju att dom har republik, men jag vill veta mer
Alexandra Carlsson, Dalsland
alexandra_carlsson[snabel-a]yahoo.com

År 1948 vann National Party valet och införde då apartheidsystemet, vilket gick ut på att raserna skulle hållas åtskilda. I praktiken blev de vita de dominerande. Fyra rasgrupper fastställdes: vita, svarta, färgade och asiater. De vita utgjorde ungefär 20 procent av befolkningen, medan de svarta var en stor majoritet.

Efter hand tvingades dock den vita regimen till eftergifter och i slutet av 1980-talet var i praktiken nästan alla apartheidlagar borta. När F. W. de Klerk blev president 1989 lät han frige Nelson Mandela ur fängelset. Mandela hade dömts till livstids fängelse, eftersom han förespråkat militärt våld för att störta regeringen. Om han hade avsvurit sig våldet hade han, framhöll Nationalistpartiet senare, släppts fri. Mandela, som grundat ANC:s väpnade gren Umkhonto we siswe (Nationens spjut) gav ett mycket radikalt intryck medan han sätt i fängelse, främst för att hans kommunikation med allmänheten skedde genom hans dåvarande hustru Winnie. Som president agerade han på ett modererande sätt och fick bland annat vara med om att avskeda sin före detta hustru ur regeringen sedan hon drivit odemokratiska linjer i politiken.

Mandelas auktoritet kan dock inte undanskymma att Sydafrika har betydande problem idag. Och idag är Mandela före detta president, som snart inte har något inflytande alls. ANC har i stort sett misslyckats med att förverkliga sina vallöften om minskad arbetslöshet, ökat bostadsbyggande etc. Inte heller har våldet i samhället minskat. Tyvärr finns en tendens hos ANC att skylla alla brister på ”de vita”, vilket inte bådar gott för framtiden. AIDS är också ett stort och växande problem.

Ändå förblir Sydafrika Afrikas mest välmående land. Det måste, trots allt, framhållas att det var boerättlingarna som skapade det välstånd som nu finns.