Hej, Jag ska skriva ett arbete om USA:s och Sveriges statsskick. Alltså en jämförelse om parlamentarism eller ej. Har ni någon bra information, och kanske några bra länkar.
Andreas, Stockholm (3 februari 2000)
andreasw_[snabel-a]hotmail.com

USA har ett mycket mindre parlamentariskt statsskick än Sverige.

I USA så är makten delad mellan 3 institutioner, den lagstiftande (parlamentet alltså Kongressen med dess 2 kammare: Senaten och Representanthuset), den verkställande (presidenten) och den dömande (högsta domstolen). Kongressens makt är starkt begränsad i USA. Presidenten utser regeringen och kan lägga in veto mot alla beslut som får mindre än två tredjedels majoritet. Dessutom har på senare tid presidenten i praktiken övertagit kongressens roll när det gäller att besluta om krig mot andra länder, något vi såg i anfallet mot Jugoslavien. Högsta domstolen begränsar också kongressens makt, då den kan bedöma att vissa av kongressens beslut strider mot den amerikanska konstitutionen och då upphäva besluten.

I Sverige så har parlamentet, Riksdagen, mycket större makt. Det är Riksdagen som utser regeringen. Den svenska statschefen, Kungen, har till skillnad från USA:s president inget att säga till om när det gäller vilken regering det ska bli och har inte någon möjlighet att lägga in veto mot beslut och har inte heller något att säga till om när det gäller krigföring. Till skillnad från i USA så inskränker Sveriges statschef inte parlamentets makt på något sätt.

Sveriges domstolsväsende kan visserligen i vissa fall inskränka parlamentets makt, om det handlar om en uppenbart grundlagsvridiga beslut, men dess utrymme är mycket snävare än USA:s högsta domstol och det är mycket lättare för den svenska riksdagen att ändra på grundlagen än det är för den amerikanska.. I Sverige räcker det med ett enkelt majoritetsbeslut fattade både före och efter ett riksdagsval. I USA krävs det två tredjedels majoritet i både Senaten och Representanthuset samt även godkännande från tre fjärdedelar av delstaterna. Så den svenska riksdagen har mycket mer makt än USA:s kongress.