Jag har just sett Kjell Sundvalls ‘Sista Kontraktet’ och skulle gärna vilja ha era synpunkter angående teorin som läggs fram i filmen, dvs att NATO/SÄPO skulle ligga bakom mordet. Palme skulle tydligen ha krävt att Norden skulle få vara en “kärnvapenfri zon”… Varför norrbaggarna skulle lyssna mer på Palme än på NATO framgår aldrig. Jag har heller aldrig hört denna teori innan jag såg filmen.

Om jag inte är helt ute och cyklar så har Sverige under hela efterkrigstiden (och i synnerhet under Palme) haft ett mycket tätt samarbete och i praktiken även varit medlem i NATO, även om man gav en annan bild utåt. Personligen anser jag det vara solklart att mordet är ett Christer Pettersson-doftande amatörjobb. Lämna ett vittne, hur korkad får man bli?
Petter (14 december 1999)
padron[snabel-a]dontmesswithtexas.com

Polisen lär ha lagt ner 900 miljoner kronor på utredningen av Palmemordet och det är väl därför ganska förmätet att ha en annan uppfattning än polisen. Och polisens uppfattning är som Du vet att Christer Pettersson är den skyldige.

Av de saker Du nämner är det korrekt att Palme var med och diskuterade det sovjetiska förslaget om en “kärnvapenfri zon” i Östersjöområdet. Till den zonen skulle inte Sovjetunionen (inklusive Estland, Lettland och Litauen) höra, men däremot NATO-länderna Norge och Danmark. Inte heller skulle Östtyskland räknas till den kärnvapenfria zonen. Eftersom varken Danmark eller Norge hade några kärnvapen stationerade i respektive länder hade ett införande av en zon inte inneburit mycket konkret, annat än att de avsade sig möjligheten att stationera kärnvapen där i ett kritiskt läge. Mest var det fråga om ett politiskt utspel för att i den internationella debatten sprida uppfattningen om Sovjet som en “fredsälskande nation”. Palme ställde glatt upp på detta.

Du har rätt i att Sverige under efterkrigstiden haft överenskommelser om samarbete med NATO, främst Storbritannien och USA. Men detta var djupt hemlighållna uppgifter ändra fram till den så kallade Neutralitetskommissionens betänkande häromåret. Inte ens utrikesministern eller ÖB visste om vad statsministern, försvarsministern och chefen för marinen sysslade med bakom ryggen på hela folket (utgångspunkten var att ryssarna omgående skulle tillfångata och troligen avrätta ÖB, varför chefen för marinen omgående vid krigsutbrott skulle ge sig av till det hemliga högkvarteret i Storbritannien och bli ny ÖB – den sittande ÖBn visste inget om detta).