Varför är Sverige inte med i EMU??
Adnan Ali Malahi, Haninge (10 mars 2002)
adnan83[snabel-a]spray.se

Sverige har genom sin anslutning till EU förbundit sig att införa euron som valuta så snart de ekonomiska förutsättningarna finns. Detta till skillnad från de två andra icke-euro-medlemmarna i EU, Storbritannien och Danmark. Bägge har i sina anslutningsavtal med EU gjort undantag från den gemensamma valutan.

Euron ska införas när ett land uppfyller de så kallade konvergensreglerna. Det innebär att budgetunderskottet inte får vara större än 3 procent, att inflation och ränta inte får vara alltför höga i förhållande till andra länder samt att landets valuta under en längre tid inte varierat utanför en ganska snäv ram kring euron. Det sistnämnda uppnås genom anslutning till växelkursmekanismen ERM, som minskar svängningarna i växelkursen.

Sverige uppfyller sedan länge kraven på budgetbalans, inflation och räntenivå. Men genom att avstå från att ansluta Sverige till ERM varierar vår valuta utanför de gränser som EU ställt upp för inträde i euro-zonen. Formellt har alltså Sverige kunnat undvika att ansluta sig till euron, men i praktiken har det skett genom ett ganska genomskinligt formellt knep. EU visade sig mycket generöst när det gällde att godkänna Italien och Grekland som medlemmar i eurozonen (då var det budgetunderskott och inflation det handlade om). Och skulle naturligtvis också ha behandlat Sverige lika generöst om det funnes någon svensk vilja att ansluta sig till euron. Men den viljan har saknats.

Anledningen till att viljan saknats har i huvudsak varit att EMU betraktats som ett “högerprojekt” av olika vänsterorganisationer (till exempel LO och stora delar av det socialdemokratiska partiet). Inom övriga EU uppfattas dock EMU knappast som ett “högerprojekt”, de mest konsekventa motståndarna till en anslutning till EMU är det konservativa partiet i Storbritannien!

En färsk opinionsundersökning som gjordes bland de svenska affärsbankernas tradingavdelningar och ekonomiska sekretariat visade att motståndet mot EMU är större i den gruppen än bland allmänheten. Undersökningen publicerades i Dagens Industri den 19 mars 2002 och visade att 41 procent av experterna skulle rösta nej i en folkomröstning om EMU, medan motsvarande siffra hos allmänheten var 28 procent (av experterna skulle 48 procent rösta ja, medan 51 procent av allmänheten skulle rösta ja). De experter som skulle rösta ja ser EMU enbart som en politisk fråga, en vilja att ansluta sig till Europa, medan anslutningen i sig skulle innebära begränsningar för vårt lands ekonomiska handlingsfrihet.

Det huvudsakliga skälet till att Sverige ännu inte är med i EMU är alltså att inflytelserika grupper på vänsterkanten är allmänt skeptiska till en integration med övriga Europa. Och den opinionen vill gärna Göran Persson få med sig innan han vågar föreslå en svensk anslutning till EMU. Han tror sig dock kunna nå dithän efter höstens val.