Finns livstidsstraff i Kina och i så fall ungefär hur långt är det? Längsta och kortast utdömda straff?
Jenny Tunhielm, Västerås (18 februari 2003)
jenka_t[snabel-a]hotmail.com

Först och främst kan man konstatera att Kina fortfarande lider av det socialistiska vanstyre som drabbat landet, därför är det fortfarande svårt att få en inblick i landet, och därmed också svårt att veta exakt hur många som sitter i de kinesiska fängelserna. Eftersom landet har en ganska vid definition av “kriminalitet” är det också svårt för Kina att spärra in alla i fängelser. Många gånger är det billigare för staten Kina att direkt döda en dömd människa. Dödsstraff tillämpas på en hel rad brott i Kina, alltifrån våldsbrott som mord till ekonomiska brott som förskingring och korruption. I takt med de ekonomiska och sociala förändringar som ägt rum i Kina har också allvarliga problem som kriminalitet och korruption (åter)uppstått. Hur många personer som döms till döden i Kina varje år vet man inte, eftersom sådan statistik betraktas som statshemligheter. Man brukar dock anse att fler avrättas i Kina än i hela resten av världen.

De vanligaste fängelsestraffen, enligt Amnesty, är 10 och 14 år. Exempelvis fick en man som engagerat sig i fackligt arbete 14 års fängelse för att ha handlat “kontrarevolutionärt” för ett par år sedan. Det torde säga en hel del.
Tobias Henriksson