Jag undrar över konflikten mellan tamiler och singaleser, på Sri Lanka. Vad är bakgrunden till kriget? Hur är det idag?
Simon Planting (6 januari 2000)
simon.planting[snabel-a]telia.se

På många håll i världen kan historiska konflikter leva kvar i hundratals år. På Sri Lanka är det värre. Rötterna till konflikten kan spåras flera tusen år tillbaka i tiden.

Ursprungsbefolkningen på Sri Lanka kallades vedda. Någon sådan befolkning finns knappast kvar. Istället består befolkningen av singaleser och tamiler. Bägge grupperna är invandrare från Indien. Singaleserna började komma till Sri Lanka redan 500 år före Kristus. Tamilerna väl före Kristi födelse.

Indien är buddhismens ursprung. Men buddhismen ersattes med tiden av hinduismen. Singaleserna längst i söder påverkades aldrig av den hinduiska frammarschen. De behöll sin buddhistiska tro och utsåg sig själva till trons försvarare, bålverket mot hinduismen. Tamilerna anslöt sig däremot till den expansiva hinduismen.

Under århundradenas lopp har det funnits både singalesiska och tamilska kungadömen på Sri Lanka.

Utrikeshandeln har dock för det mesta skötts av främlingar. Araber. Portugiser. Nederländare. Britter. Britterna la under sig Sri Lanka i början av 1800-talet och förenade det med Brittiska Indien. Den brittiska tiden innebar en förnyad våg av tamilsk invandring till Sri Lanka. Britterna behövde plantagearbetare till de stora te- och gummiplantagerna och den arbetskraften hämtades från fastlandet. Visserligen var det tamiler som kom, men de skilde sig från de tamiler som redan fanns på Sri Lanka till både kultur och religion.

Singaleserna utgör idag cirka 70 procent av befolkningen. Hinduiska tamiler cirka 20 procent. Dessutom finns det muslimska tamiler. Och muslimska malajer. Liksom araber och européer. Ungefär 10 procent av befolkningen är kristen.

Singaleserna bor främst i södra Sri Lanka, medan den nordöstra spetsen av ön är bebodd av tamiler.

Oppositionen mot britternas kolonialstyre organiserades främst av singaleserna. Ett nationalistiskt parti för singaleser grundades redan 1919. När britterna 1948 lämnade Indien delades området i tre delar, det hinduiska Indien, det muslimska Pakistan (senare delat på Pakistan och Bangladesh) och det buddhistiska Ceylon (senare Sri Lanka). Singaleserna har under självständighetstiden varit organiserade i två partier, United National Party (UNP) och Sri Lanka Freedom Party (SLFP). UNP har i huvudsak varit styrt av släkten Senanayake, medan SLFP varit styrt av släkten Bandaranaike. UNP har varit västvänligt och pro-kapitalistiskt. SLFP dogmatiskt socialistiskt och mer eller mindre pro-kommunistiskt i det kalla krigets konflikter. Makten har skiftat, under en del perioder (till exempel 1970-1977) har SLFP tillgripit odemokratiska metoder för att förhindra UNP från att nå makten. SLFP har också, på ett populistiskt sätt, slagit vakt om buddhismen, det singalesiska språket och ett i förhållande till landets resurser kraftigt överdrivet socialt välfärdssystem.

Tamilerna har med rätta känt sig diskriminerade och det hela urartade till väpnad konflikt 1983, när tamilerna krävde en självständig tamilsk stat. Våldet trappades upp och 1987 träffades Indien och Sri Lankas regering (singaleser) en fredsöverenskommelse, som bland annat innebar att indiska trupper landsteg på Jaffna-halvön i norra Sri Lanka (indierna fanns kvar till 1990). Singalesiska nationalister protesterade mot den indiska inblandningen och tamilska nationalister på Jaffna-halvön angrep de indiska styrkorna – eftersom de skulle medverka till en avväpning av de tamilska gerillagrupperna. Konflikten fortsatte som tidigare. Tamilska terrorister har genom åren genomfört ett stort antal spektakulära attentat som kostat tiotusentals människor livet även i den singalesiska delen av Sri Lanka. Den srilankesiska armén har förgäves försökt lägga under sig kontrollen över Jaffna-halvön. Under tiden har till exempel den tidigare så lukrativa turistnäringen förfallit.