Jag skulle vilja veta mer om Spanien under Kalla Kriget. Vem hade makten och var de inblandade i kriget? Vad gjorde man där och vilka konsekvenser det har fått?
Tina Roswall (20 januari 2000)
tizzi[snabel-a]hotmail.com

Spanien hade en mycket särpräglad ställning under det Kalla kriget, som hade samband med landets historia. Spanska inbördeskriget utkämpades ju under åren 1936-1939. Det var faktiskt slut då Andra världskriget började. Spanien började slicka sina sår och höll sig helt utanför Andra världskriget – landet var precis som Sverige neutralt.

Eftersom Spanien var en diktatur var landet inte välkommet att bli medlem i NATO när pakten bildades 1949 (grannlandet Portugal, som också var en diktatur, fick bli medlem, men det var motvilligt som NATO gick med på detta, Portugals strategiska läge var sådant att man kunde ställa större krav än Spanien).

Genom att Spanien inte var med i NATO stod landet delvis vid sidan av det Kalla kriget. Men det fanns särskilda överenskommelser med USA, vilka gjorde att Spanien hade nära förbindelser med det tyngsta NATO-landet. Genom att landet “låg vid sidan av” kom Spanien dock att hamna också vid sidan av det Kalla Kriget. Landets före detta kolonier i Afrika var obetydliga och spelade ingen nämnvärd roll i den del av Kalla Kriget som tilldrog sig i kolonierna.

Sedan Spanien blivit en demokrati ansökte landet om medlemskap i NATO och efter en folkomröstning blev Spanien NATO-medlem 1982. Under den korta tid som återstod av det Kalla Kriget spelade dock Spanien aldrig någon betydelsefull roll.