När blev Sovjetunionen uppdelat till Ryssland bland flera länder? År och vem gjorde revolutionen?
Tobias, Eslöv (26 november 2004)
www.toby_hif[snabel-a]hotmail.com

Sovjetunionen föll samman 1991 efter att flera delrepubliker hade krävt självständighet från Sovjetunionen.

Upprinnelsen till Sovjetunionens fall är att Michail Gorbatjov försökte rädda kommunismen genom att reformera den ineffektiva planekonomin. Men i praktiken ledde detta till kommunismens undergång. Gorbatjov genomförde begränsade ekonomiska liberaliseringar (perestrojka) och förbättrade möjligheterna till öppenhet och kritik (glasnost). Detta fick systemet att rämna i fogarna. Då Gorbatjov inte var beredd att ta till våld (förutom ett fåtal incidenter i Lettland och Litauen) för att bevara systemet kunde ingenting rädda Sovjetunionen.

Boris Jeltsin pläderade för en snabbare reformtakt än Gorbatjov och satte ett tryck på Gorbatjov bland annat i frågan om att ge Sovjets delrepubliker mer självständighet. När traditionella kommunister som inte ville se någon förändring gjorde en dåligt planerad statskupp i augusti 1991 lyckades Boris Jeltsin mobilisera ett folkligt motstånd som banade vägen för Jeltsin som president. Jeltsin införde då ett mer marknadsorienterat system och gjorde sig av med resterna från det kommunistiska systemet.

De första nationella protesterna i Sovjetunionen uppstod i Kazachstan 1986 och strider utbröt mellan Armenien och Azerbajdzjan om området Nagorno-Karabach 1987. 1989 demonstrerade stora grupper i Georgien för självständighet. Estland var först med en självständighetsdeklaration 1988 och de andra två baltiska länderna följde efter. Även Moldavien och Ukraina började kräva självständighet.

Företrädare för delrepublikerna Ryssland, Ukraina och Vitryssland samlades i december 1991 för att formellt upplösa Sovjetunionen. Till en början organiserades 12 av de 15 tidigare sovjetrepublikerna i ett lösare samarbete – OSS – Oberoende Staters Samvälde. Men detta samvälde kom att spela en rätt så blygsam roll.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert