Jag skulle vara tacksam om ni kunde redogöra hur Sovjetunionen redan 1937 kunde vara världens näst största industriland efter USA när det bara 20 år tidigare var ett outvecklat jordbruksland?
Emma (30 november 1999)
eminche[snabell-a]hotmail.com

Det är tråkigt att Du blandat ihop sagoböcker med fackböcker i ekonomisk historia. 1914 var Ryssland Europas mest expansiva ekonomi som med stormsteg var på väg in i industrialismens tidevarv. En rad svenska företag hade större anläggningar i Ryssland än i Sverige och Ericsson övervägde att flytta sitt huvudkontor från Stockholm till Sankt Petersburg, något som dock uppsköts på grund av första världskriget. Bröderna Nobels Nobelnafta var större än Rockefellers Standard Oil Trust (Esso/Exxon) i USA! All denna fantastiska industriella utveckling krossades av statskuppen 1917. 1937 var Sovjetunionen ett efterblivet land, som inte ens med hjälp av sitt stora invånarantal kunde räknas till de stora industriländerna. Med sovjetisk låtsasstatistik kunde det dock se annorlunda ut. Tro det eller ej, men produktionssiffror i Sovjet räknades så att man först räknade järnmalmens värde, sedan la på stålet, sedan det gjutna motorblocket och sedan motorn och slutligen den färdiga maskinen när man räknade produktionssiffror (antagandes att produktionen skedde i olika led). Med sådana humbugmetoder är det naturligtvis lätt att blåsa upp produktionssiffror. Med hederliga västerländska metoder skulle siffrorna sett helt annorlunda ut.