Social ingenjörskonst, vad är det?
Emma, Helsingborg (29 januari 2001)
ematna[snabel-a]hotmail.com

“Social ingenjörskonst” är tron att man genom politiska åtgärder (beslut om skatter, bidrag, bostadspolitik, sjukvårdspolitik etc) ska kunna styra och utveckla samhällets utveckling och individens möjligheter inom samhället. Ofta syftar man med social ingenjörskonst på möjligheten att med en stor rad åtgärder styra samhället i en viss önskad riktning, där politikerna blir “ingenjörerna” som sitter och vrider på rattarna och människorna är de “maskiner” som reagerar på ingenjörernas vridningar.