Jag läste att Schweiz är världens rikaste land räknat per capita. Hur har dom lyckats med det?? Finns det någon lista över övriga länder?
Erik Löwenmark, Göteborg (8 april 1999)
lowenmark[snabel-a]hotmail.com

Om Schweiz är allra rikast kan diskuteras. USA, Förenade Arabemiraten och en del andra länder gör ibland Schweiz rangen stridig, men helt klart är att Schweiz ligger i toppskiktet. Andra länder som slåss om förstaplatsen är Japan och Luxemburg med Frankrike och Tyskland kort efter. Och länge har gjort så. För tjugofem år sedan var Schweiz, USA och Sverige i en klass för sig, men idag ligger Sverige neråt tjugonde plats på rankinglistan.

Schweiz ligger dock kvar i toppskiktet. Varför?

Det finns många förklaringar, ingen räcker. Men tillsammans skapar de ett mönster. Förklaringarna som nämns nedan är inte angivna i någon turordning.

  • Schweiz byggde en bra bas genom att stå utanför Andra världskrigets förödelse (men det försprånget har ju Sverige tappat idag)
  • Protestantisk arbetsmoral. Arbetet som ett av livets främsta mål ingår i den så kallade protestantiska arbetsetiken. Den ekonomiska analysen av denna livsfilosofiska inställning har gjorts av sociologen Max Weber. Onekligen är det bestickande att de skandinaviska länderna, Schweiz och Nederländerna länge har befunnit sig i Europas toppskikt ekonomiskt sätt. Det är i dessa länder som den protestantiska arbetsmoralen har varit förhärskande dogm, även om befolkningen inte har varit särskilt religiöst engagerad.
  • Hård satsning på ett elitinriktat utbildningssystem.
  • En flexibel inställning till invandring. Schweizarna har tidvis – när konjunkturen varit bra – öppnat portarna och släppt in hundratusentals invandrare – dock utan att ge dem schweiziskt medborgarskap eller ens permanent uppehållstillstånd. När tiderna har blivit sämre har arbetstillstånden dragits in och begränsningarna i den schweiziska socialförsäkringen har gjort att invandrarna åkt hem (för att komma tillbaka i nästa högkonjunktur). Schweiz har därmed ekonomiskt kunnat isolera sig från lågkonjunkturernas statsfinansiella verkningar.
  • Tur – Schweiz har varit i rätt branscher. Den finansiella sektorn och läkemedelsindustrin har traditionellt varit viktiga i Schweiz och det är ju några av världens mest expansiva branscher. Den finmekaniska industrin – urindustrin – har ju inte skördat samma lagrar, men här har schweizarna visat sin anpassningsbarhet genom att bli nästan lika stora på kvartsklockor som på mekaniska klockor.
  • Låga skatter främjar företagsamhet. Schweiz har länge haft Europas lägsta skatter.
  • Hög soliditet i näringslivet. Trots det utvecklade bankväsendet har de schweiziska företagen i allmänhet en hög andel egen kapital, något som gör dem starka. Om ett typiskt svenskt företag har en tredjedel eget kapital kan ett schweiziskt företag arbeta med två tredjedelar eller tre fjärdedelar i eget kapital.
  • Internationalisering är inbyggd i schweizaren. Med fyra språk i landet – varav tre stora internationella språk – finns alltid kontaktvägar öppna utåt. Tillväxten i Västeuropa har till stor del skett genom att vi bättre utnyttjat möjligheten till samordning över språk-, kultur- och nationsgränser. För schweizarna har det inte krävts någon ansträngning att komma dithän. De har funnits där från början.

Synpunkterna på Schweiz bör kompletteras med en aktuell tabell över världens rikaste länder. Tabellen är gjord av OECD och omfattar bara de 29 medlemsländerna, vilket gör att oljeländerna i mellanöstern, Singapore och Hongkong inte finns med. De skulle hamna högt i tabellen, i alla fall före Sverige. Siffrorna avser köpkraftsjusterad bruttonationalprodukt per invånare 1997 i dollar. Schweiz trillar ner efter USA och Norge jämfört med vanliga BNP-tal, eftersom prisnivån är hög i Schweiz. Men Luxemburg är etta i bägge tabellerna. (Siffror inom parentes avser BNP till löpande växelkurser)

1 Luxemburg 33119 (37346)
2 USA 29326 (29326)
3 Norge 26771 (34815)
4 Schweiz 25902 (35897)
5 Danmark 25514 (32179)
6 Island 24836 (27292)
7 Japan 24574 (33212)
8 Kanada 23761 (20064)
9 Belgien 23242 (23820)
10 Österrike 23077 (25549)
11 Nederländerna 22142 (23280)
12 Tyskland 22049 (25470)
13 Australien 21949 (21202)
14 Frankrike 21293 (23789)
15 Italien 21265 (19913)
16 Irland 20634 (21104)
17 Finland 20488 (23314)
18 Storbritannien 20483 (21740)
19 Sverige 20439 (25746)
20 Nya Zeeland 17846 (17272)
21 Spanien 15990 (13530)
22 Portugal 14562 (10184)
23 Sydkorea 14477 (9622)
24 Grekland 13912 (11438)
25 Tjeckien 13087 (5050)
26 Ungern 9875 (4461)
27 Mexiko 7697 (4298)
28 Polen 7487 (3509)
29 Turkiet 6463 (2979)