Hej, jag håller på med ett fördjupningsarbete och skulle vara tacksam om ni kunde berätta lite om hur Schweiz demokratin skulle kunna påverka andra länder i framtiden, EU och om det skulle fungera
Amelie Åkenstam, Stockholm (27 oktober 1999)
aekenstam[snabel-a]hotmail.com

Vi antar att Du med Din fråga avser hur en schweizisk modell med många folkomröstningar, samlingsregering och litet inflytande för den federala regeringen skulle fungera i andra europeiska länder.

Schweizarna är naturligtvis vana vid metoden och det kan väl inte antas att allt skulle fungera smärtfritt i andra länder. Men den stora betydelsen för folkomröstningsinstitutet finns på en del andra håll, till exempel i USA, där det är vanligt med folkomröstningar både på delstatsnivå och lokal nivå. Folkomröstningen är – både i Schweiz och USA – en metod för folket att säga stopp och belägg när de valda representanterna inte följer sina uppdragsgivares (väljarnas) intentioner. I både Schweiz och USA fungerar det här institutet utmärkt. Det är ett korrektiv som sätter gränser för vad de valda representanterna kan ta sig för. I Sverige har vi ju inga liknande möjligheter, men de skulle säkert fungera bra även här.

Vad gäller den federala regeringens begränsade maktställning är detta helt i överensstämmelse med de principer som EU ska verka efter, subsidiaritetsprincipen, dvs politiska beslut ska fattas på så låg nivå (så nära väljarna) som möjligt. Tyvärr fungerar inte EU alltid i överensstämmelse med dessa vackra principer. Under alla omständigheter fungerar systemet tillfredsställande i Schweiz och skulle säkert göra det också i andra länder.

Den sista gentemot övriga Europa avvikande egenskapen är samlingsregeringen. Samlingsregerandet leder utan tvekan till en försvagning av konturerna i den politiska debatten. I Schweiz fall kombineras detta med att regeringens maktställning rent generellt begränsas genom folkomröstningsinstitutet. Det är alltså en gynnsam situation för alla som vill begränsa det politiska inflytandet över huvud taget. Och mycket talar för att en svag ställning för den politiska makten innebär goda möjligheter för medborgarna att utveckla ekonomiska och andra projekt på ett fördelaktigt sätt. Schweiz är ju också ett av Europas rikaste länder – om inte det allra rikaste.

Dock är det naturligtvis så att det inte är möjligt att bara flytta institutionella förhållanden från ett land till ett annat. Den schweiziska modellen är skapad i Schweiz under hundratals år och avpassad till det schweiziska samhället och den schweiziska kulturen (som ju är tre – men samtidigt en, genom att landet har tre av sina grannländers språk). Men inspiration kan man säkert få. Och förvisso kan mycket bli bättre än i Sverige.