Har Ryssland presidentstyre eller har de parlamentarism?
Adam Dahlberg
adamdahlberg[snabel-a]hotmail.com

Det ryska systemet kan snarast beskrivas som presidentstyre, med vissa parlamentariska inslag.

Presidenten är inte själv regeringschef, men han är den som utser premiärminister. Parlamentet ska visserligen godkänna presidentens förslag, men har parlamentet inte godkänt presidentens tredje förslag blir parlamentet automatiskt upplöst. Presidenten kan efter eget gottfinnande avskeda premiärministern. Dessutom gäller presidentens förslag som premiärminister som tillförordnad premiärminister i avvaktan på parlamentets godkännande och i avvaktan på ett nytt förslag om parlamentet har underkänt presidentens förslag.

Boris Jeltsin har utnyttjat författningens alla möjligheter, sparkat flera premiärministrar, lagt fram upprepade förslag till parlamentet och ibland fått fem underkända. Men i slutänden är det ändå presidenten och inte parlamentet som haft störst inflytande på tillsättandet av regering.