Hur skedde det att Ryssland gick från en av de ledande stor makterna till att nu vara ett fattigt och stängt u-land? Hur kunde det gå så fort? Vad skulle de behöva göra för att lösa problemen? Skulle en industriell revolution hjälpa?
Julia, Stockholm (6 mars 2002)
luna_now[snabel-a]hotmail.com

Vi håller inte med om att Ryssland blivit ett fattigt och stängt u-land. Däremot stämmer det att Ryssland under de senaste tjugo åren förvandlats från den dominerande delen i supermakten Sovjetunionen till en regional stormakt. Ekonomiskt har utvecklingen varit ojämn, men efter den inledande nedgången efter Sovjetunionens fall 1991 har ekonomin tagit fart och många delar av Ryssland är idag under snabb ekonomisk utveckling och tillväxt. Vissa delar av landet har emellertid stagnerat.

Anledningen till Sovjetunionens fall var dess i grunden ineffektiva ekonomiska system. Genom en stenhård prioritering av militärapparaten lyckades man emellertid hålla ställningen som militär stormakt. Sovjetunionen lade ner 25-30 procent av sin bruttonationalprodukt och kunde genom detta nå ungefär samma militära styrka som USA nådde genom att satsa 5-6 procent av bruttonationalprodukten. När USAs president Ronald Reagan beslöt att öka USAs försvarsansträngningar, särskilt genom satsningen på rymdförsvaret Strategic Defense Initiavtive (ibland kallat “Stjärnornas krig”) fanns det inte längre något ekonomiskt utrymme för Sovjetunionen att svara. Michail Gorbatjovs (Sovjetunionens president) enda möjliga svar var att avveckla Sovjets aggressiva expansionspolitik och satsa på en öppning till Väst. Det förde med sig att hela Sovjetunionen rasade ihop som ett korthus. Ekonomins starka delar var alla inriktade på den militära produktionen och när denna drogs ned med 80-90 procent föll också stora delar av ekonomin samman. Det var ju inte bara de stora militära företagen som drabbades utan också leverantörer av stål, elektronik osv. Den omställning som ekonomin i det forna Sovjet utsattes för var gigantisk och många människor råkade under övergångsfasen illa ut. Det var ju också så att den kommunistiska kommandoekonomin saknade många av de funktioner som gör att en marknadsekonomi fungerar. Det gäller så enkla saker som bolags- och konkurslagstiftning, jordregister, kreditupplysningar etc. Det var självklart att en så genomgripande omdaning av det ekonomiska systemet inledningsvis ledde till bakslag, men idag är Ryssland starkt på väg tillbaka.

Det behövs inte alls någon industriell revolution för detta. De ryska teknikerna har rimlig utbildningsnivå och de breda lagrens tekniska kompetens är helt tillräcklig för att Ryssland ska kunna bära upp ett modernt industrisamhälle. Vad som behövs är däremot en ekonomisk revolution, med fortsatt snabb omvandling av de institutioner som styr en modern marknadsekonomi och som ännu saknas i Ryssland.