Hur omfattande är ryska maffian? Vilka styr den och vad sysslar de med?
Christian Larsson, Uppsala (30 december 2000)
chrlarsson[snabel-a]hotmail.com

Den ryska maffian har ett betydande både politiskt och ekonomiskt inflytande. Den följer en brottstradition som utvecklades under kommunismen och som till vissa delar var integrerad med Sovjetunionens Kommunistiska Parti.

Dock var maffian i vissa delar av Sovjetunionen självständiga gangstersyndikat, som gjorde att till och med kommunistiska partiet och KGB hamnade i bakgrunden. Så var det i Georgien och Armenien i Kaukasus, men inte i Ryssland.

I Ryssland var kommunistpartiet och KGB de dominerande organisationerna, men framgång i dessa organisationer krävde att man hade goda kontakter och ett omfattande system av tjänster och gentjänster och mutor kombinerades med tillgång till statens våldsmakt. När kommunismen föll fanns det alltså en rad “brödraskap” som blev hemlösa. De hade redan en organisation och kunde i samband med privatiseringarna, som i stor utsträckning styrdes av gamla kommunistpampar, skaffa sig en ekonomisk bas att utöva sin makt från.

De statliga företagen såldes ut, i första hand till personer med kontakter och gamla kommunistpampar. Priserna var låga, men det fanns inga andra som kunde köpa.

I ett fungerande marknadssystem hade den ekonomiska bas som skapats på detta sätt naturligtvis snabbt eroderats, om man inte förmått att tillgodose konsumenternas krav. Men i Ryssland var det annorlunda. Med hjälp av våldsmedel kunde man försvara sin position och att hyra ett gäng gorillor kunde mycket väl medverka till att konkurrenter försvann från marknaden. Många stora uppgörelser i “affärslivet” gjordes med vapeninsats eller åtminstone med beväpnade busar i bakgrunden.

Det förekommer att företagsledning och ägare tvingas att försvinna från anläggningar som de kontrollerar i laglig ordning. De nya “ägarna” “övertalar” snabbt en domstol att faststlå den nya ordningen. Det finns miljardföretag som tagits över på detta sätt.

Ett exempel på maffians inflytande även i det reguljära näringslivet kan ges av biltillverkaren Autovaz (som i Sverige sålt bilar under namnen Vaz och Lada, i Ryssland under namnet Dzjiguli). 1997 hade maffian skaffat sig kontroll över fabriken. Den stod vid sammansättningsbanden och pekade ut vilka exemplar som skulle gå till maffian. Den hade också kontroll över kvalitetsarbetet och fixade fram saknade delar när logistiken inte fungerade. När företagsledningen insåg att den inte längre kontrollerade bilfabriken bestämde man sig för att rensa upp. Obehöriga som stod vid sammansättningsbanden greps och kastades i fängelse. Men när banditerna, som tog 5-10 procent av slutpriset, försvann återgick Vaz till den gamla stilen. Leveranserna höll inte, bilåterförsäljare fick inte de bilar de beställde, kvaliteten sjönk och därmed priserna på bilarna. Maffian fungerade alltså i detta sammanhang som ett smörjmedel, ett redskap för att få de gamla sovjetiska företagen att fungera lite mer marknadsmässigt.

Även om maffian alltså i vissa sammanhang kan göra nytta för ekonomin är det i grunden ett mycket stort problem. President Putin förklarade i början av år 2000 att han uppskattade att det fanns 9000 brottssyndikat i Ryssland, med 100000 personer direkt engagerade. Det är ungefär lika många som sysselsätts av skattemyndigheten i USA. Och brottssyndikaten fungerar lite på samma sätt. De tar betalt av företagen (tre fjärdedelar av alla ryska företag anses betala pengar för “beskydd”) och ser till att företagen får det fysiska skydd som staten inte kan förse dem med. Eftersom de olika brottssyndikaten ibland råkar i luven på varandra är ju beskyddet inget som man kan vara helt säker på att verkligen få levererat. Att betala en extra muta för att myndigheter och institutioner ska uträtta det som är deras uppgift är för övrigt en gammal sedvana i det kommunistiska Ryssland. Det gick inte att få ett körkort utan mutor och den som utfärdade körkorten måste i sin tur betala mutor till den som gav honom jobbet och såg till att han fick ha kvar det. Till slut hamnade pengar hos ministrarna i Moskva, sedan många mellanhänder tagit sitt på vägen.

Två grundläggande problem har stimulerat framväxten av maffian:

  • bristen på lagar som är viktiga för att kapitalismen och marknadsekonomin ska fungera. När det till exempel inte finns något markregister, ingen möjlighet att belåna mark och inget sätt att entydigt bevisa vem som äger marken så blir följden att maffian erbjuder de tjänster som staten inte kan tillhandahålla. Även i en “nattväktarstat” är det just sådana funktioner som ligger på statens ansvar, men staten tar inte det ansvaret i Ryssland.
  • orimliga skatter och tillståndssystem gör att det helt enkelt inte är möjligt för företagen att följa de statliga reglerna. Det förekommer att skattemyndigheterna plötsligt kräver att ett företag ska betala 20 procent av omsättningen i skatt, inte av vinsten. Ingen kan naturligtvis bedriva företag på det sättet och följden blir att maffian, som kan se till att skattmasen håller sig borta, är ett lönsamt alternativ för många. Maffians “affärsidé” är att utnyttja kombinationen av avsaknad av viktig lagstiftning för att ett näringsliv ska fungera, överdrivna och orimliga tillståndskrav och skatter samt en total oförmåga från staten att sköta sina angelägenheter på ett lagligt sätt.

Under president Boris Jeltsin utvecklades ett system där ett antal så kallade affärsmän – ibland kallade oligarker – hade ett mycket stort inflytande över politiken. De kunde därmed se till att verksamheten inte stördes av politiska ingripanden. Den nye presidenten Putin har inte varit fullt lika beroende av oligarkerna och han har ingripit mot ett par, som då har flytt utomlands. Men ingripandena har knappast skett för att skapa “lag och ordning” utan mer för att förhindra regimfientliga oligarkers inflytande i media.

Den ryska maffian är förutom i branscherna för “beskydd” och “fixande” stora när det gäller internationella penningtransaktioner samt kontroll av lyxvaror. Miljarder och åter miljarder dollar har placerats på utländska konton. Den som är maffia-ledare vet mycket väl att en annan maffia-grupp kan ta över pengarna om de finns kvar i Ryssland.

Maffians intressen är annars de sedvanliga: lyx, snabba bilar, alkohol, narkotika och vackra kvinnor. Det finns en hemsida som erbjuder länkar till allt detta. Det krävs att Du har kyrilliska bokstäver installerade och att Du kan läsa ryska.