Jag skulle vilja veta vad Stiftelsen Contra anser om religiösa sekter, t ex Kristi Församling, scientologerna, Enighetskyrkan (Moonrörelsen), Hare Krishna, Livets Ord, Guds barn/Familjen etc? Är de så destruktiva, frihetsinskränkande och manipulativa som antikultrörelsen påstår, eller är det bara det svenska samhället som lider av religionsskräck? Enighetskyrkan (Moonrörelsen) har ju liksom Contra ibland stämplats som ”högerextremistisk”, eftersom den såg kommunismen som en Antikrist. Vad anser Contra om Sun Myung Moons och hans rörelses antikommunistiska insatser?
Lars Andersson (29 mars 2000)
matrix_1989[snabel-a]hotmail.com

I motsats till många som förfasas över ”sekter” så är Contra anhängare av grundlagens stadganden om religionsfrihet. Det gäller för oss självklart i första hand de sekter som är mindre populära. Ingen behöver ju idag riskera sin trosfrihet om man väljer att vara med i Svenska kyrkan. Det är först när man utnyttjar religionsfriheten till något annat och mer kontroversiellt som grundlagen sätts på verkligt prov. Det är anmärkningsvärt hur svag somligas övertygelse är när det gäller de grundläggande mänskliga rättigheterna. Contras övertygelse är inte svag.

Vad gäller Enighetskyrkan är Contras ansvarige utgivare Tommy Hansson personligen medlem. Det är enligt hans – och övriga Contra-aktivas – uppfattning en högst normal kristen församling. Tommy lever ett normalt familjeliv och besöker kyrkan på helgen samt umgås privat med en del andra församlingsmedlemmar. Men så är det ju också för dem som är aktiva i Svenska Kyrkan, Missionsförbundet eller Judiska Församlingen…

Enighetskyrkan har gjort stora insatser för att bekämpa det kommunistiska barbariet, något som de skall ha all heder av. Inte minst är tidningen Washington Times, som genom åren finansierats av Moon-rörelsen, en viktig motvikt mot vänsterblaskan Washington Post i den amerikanska huvudstaden. Utan Moon-kyrkans finansiella uppoffringar skulle mediaobalansen vara ännu större i Washington.