Jag undrar om Rättvisepartiet Socialisterna kan ses som en sekt och i såfall varför? Vilka sektdrag har partiet?
Zahra (18 november 2003)
zazu_112[snabel-a]hotmail.com

En sekt är enligt ordboken ett trossamfund som avskilts från ett större trossamfund. Det definieras också som en grupp människor som har en avvikande mening inom politik, konst eller något liknande.

Rättvisepartiet Socialisterna är ett extremt vänsterinriktat missnöjesparti som stöds av ca 5 000 – 6 000. De ger ut en tidning vid namn ”Marxismen idag” och har gamla kommunistiska krav på sitt partiprogram. De visar en tydlig fientlighet gentemot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som anses ha förrått marxismen och den hårt arbetande proletären för att föra en mer borgerlig och nyliberal politik. Partiet riktar främst in sig på att kritisera de nedskärningar och privatiseringar som gjorts i den offentliga sektorn under 1990-talet. Kapitalister sätts mot löntagare som om allt vore ett nollsummespel. Enligt Rättvisepartiet Socialisterna roffar kapitalisterna åt sig alltmer på löntagarnas bekostnad. De vill återigen sätta upp socialismen på agendan för att Sverige ska ta en mer socialistisk väg. I mångt och mycket är Rättvisepartiet Socialisterna det som Vänsterpartiet var innan kommunismens stora fall och Socialdemokraterna var i början av 1900-talet. De går till och med så långt att de kräver konfiskation av stora förmögenheter i Sverige samt tioåriga centralplaneringar för byggandet i Sverige.

De har inte haft några valframgångar förutom i Luleå och Umeå där de har fått två respektive tre mandat i kommunfullmäktige.

Med tanke på denna beskrivning av partiets politik som så drastiskt avviker från de etablerade partierna samt det lilla stöd som de erhåller vid val är min slutsats att Rättvisepartiet Socialisterna är en sekt. Min slutsats förstärks ytterligare om man jämför Rättvisepartiet Socialisterna med KPMLr som länge har betraktats som ett sektparti.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert