Jag håller på med ett arbete om FN:s bestämmelser om människans rättigheter och jag undrar vad de menar med att skriva så här: Envar har rätt till en nationalitet. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra nationalitet. Ge gärna exempel på detta.
Johan Bunnstedt, Halmstad, (14 april 1999)
grodanboll[snabel-a]innocent.com

Det här står i artikel 15 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. I den officiella svenska översättningen står det “nationalitet”, men just i FN-sammanhang används ordet nationalitet på det sätt som man i dagligt tal använder ordet medborgarskap. Grunden är alltså att alla ska ha rätt att vara medborgare i något land. FN har också engagerat sig för att så kallade statslösa ska kunna skaffa sig någon form av hemhörighet mer än bostadsorten. Statslös kan den bli som faller “mellan stolarna” när det gäller att vinna medborgarskap i ett land. Det gäller framförallt människor som har flyttat mellan olika länder, inte minst i samband med politiska omvälvningar.

Artikeln säger vidare att att ingen ska berövas sitt medborgarskap godtyckligt. I den svenska grundlagen står det också att man inte kan berövas sitt svenska medborgarskap, om man inte skaffar sig ett annat medborgarskap, då blir man automatiskt av med det svenska medborgarskapet (vilket ishockeyspelaren Ulf Samuelsson upptäckte när han blev diskvalificerad från det svenska OS-laget i Nagano, sedan det kommit fram att han blivit amerikansk medborgare). För i tiden kunde man dömas till att bli landsflyktig, men det är inte längre möjligt. Alla svenska medborgare har rätt att förbli svenska medborgare så länge de lever – om de själva vill. Undantag kan gälla för den som lurat till sig ett medborgarskap under till exempel falskt namn, då är medborgarskapet en fiktion, som kan upphävas, den person som fått medborgarskapet kanske inte ens existerar.

Man kan naturligtvis tycka att alla ska ha rätt till en nationalitet i den meningen att till exempel kurder i Irak skulle ha vissa rättigheter, att samer i Sverige skulle ha vissa rättigheter etc. Det är emellertid inte något som sägs i den här artikeln i FNs deklaration. Den handlar lite mer inskränkt om medborgarskapet, inte nationaliteten i den mening som vi vanligen brukar använda.