Jag skulle vilja ha reda på så mycket som möjligt om Polen, politiskt, vilka relationer till andra länder som varit viktiga (ej Sovjet) från 1945 och fram till dags dato. Gärna lite om fackföreningar också.
Stig Persson, Östersund (7 januari 2000)
stiper52@hotmail.com

Om man ska resonera om Polens relationer med andra länder under efterkrigstiden finns det egentligen bara ett enda land som är av betydelse: Sovjet.

Traditionellt har Polen dock haft nära förbindelser med Frankrike och franska har varit ett naturligt andraspråk för bildade polacker. En del polacker har till och med blivit internationellt kända under sina franska namn Frédéric Chopin (Fryderik Zopen) och Marie Curie (Maria Sklodowska). Tyskland har varit viktigt för västra Polen, Österrike för södra Polen och Ryssland/Litauen för östra Polen. Dessa tre länder – Tyskland, Österrike och Ryssland – delade ju också Polen mellan sig under 1700-talet och det självständiga Polen – som gick under 1795 – återupprättades först 1918. Även Sverige har ju gamla, nära och problematiska förbindelser med Polen. Ätten Vasa styrde Polen från 1587 och lång tid framåt. Dock blev den polske kungen Zygmunt avsatt som kung Sigismund av Sverige. Zygmunts ättlingar var under lång tid kungar av Polen.

Andra världskriget bröt ut när Tyskland (och senare även Sovjet) överföll Polen. Efter överfallet förklarade Storbritannien Tyskland krig. Efter den tysk/sovjetiska ockupationen av Polen flydde den polska regeringen till London, där den fanns ända långt in på 1980-talet. Sovjet bildade, med hjälp av kommunister i Ryssland, en alternativ sovjetisk exilregering. Med Röda arméns hjälp installerades den i Polen efter krigsslutet. Med Röda arméns bajonetter ordnades manipulerade val och kommunisterna kom till makten.

Polackerna var dock besvärliga för ryssarna. Vid upprepade tillfällen bröt uppror ut i Polen – i protest mot Sovjets de facto ockupation av Polen. I Poznan 1956 reste sig arbetarna mot regimen – resningen slogs ned med våld. Inemot hundra arbetare dödades på Poznans gator.

1980 bildades den oberoende fackföreningsrörelsen Solidaritet med varvsarbetaren Lech Wales från Gdansk som ledare. Solidaritet fick snabbt brett stöd och en liberalisering av det polska samhället påbörjades. Men Sovjet var inte berett att acceptera liberaliseringen. På Luciadagen 1981 genomfördes en av kommunisterna kontrollerad militärkupp. Kommunistiska generaler tog makten och återförde Polen till sovjetisk kontroll. Krigstillstånd infördes och gällde till 1983.

Först i slutet av 1980-talet tog liberalisering åter fart. Och 1989 bildades Polens första icke-kommunistiska regering efter 1945. Solidaritetsledaren Lech Walesa blev president 1990. Året därpå hölls de första fria valen i Polen på över 40 år.

Under 1999 blev Polen medlem i NATO och därmed nära allierad med bland annat USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.