Jag undrar vilka likheter och olikheter det fanns mellan Platon och Sokrates och vad båda har haft för betydelse för framtiden Så mycket som möjligt!
Vanja (11 december 2000)
vanjah[snabel-a]hotmail.com

Sokrates var i första hand filosof, som avhandlade ämnen som berörde det goda och onda. Vi känner honom mest genom de dialoger som Platon skrev – efter Sokrates död. Sokrates gav mer visdom för människans liv, inte för samhällets organisation.

Annat var det med Platon som kan sägas vara den auktoritära statsfilosofins fader. Det går en rak linje från Platon via tänkare som Macchiavelli, Hobbes, Marx och Lenin till den värsta sortens diktaturer i våra dagar. Karl R. Popper utvecklar detta på ett övertygande sätt i sitt mästerverk “The Open Society and its Enemies”, där den första delen behandlar Platon och den andra Hegel och Marx.

Platon skissade i sin dialog “Staten” en idealstat med tre samhällsklasser, eliten (de med makten) som kallades väktarna, soldaterna och allmogen. I Platons idealsamhälle råder stark tankekontroll, censur, kollektivism och i det ekonomiska livet snarast kommunism. Inget av allt detta onda finns hos Sokrates.