Vad anser ni om Pat Buchanan?

Bent Kristensen, Stockholm (19 juni 1998)
bent.kristensen[snabel-a]stockholm.mail.telia.com

Meningarna om Pat Buchanan inom Contra är delade. Vi är inte ett parti som driver en enhetlig linje, utan en tidskrift som publicerar material som ger läsarna möjlighet att dra egna slutsatser. Det hoppas vi även kunna göra när det gäller Pat Buchanan. Vi ska väl dock inte sticka under stol med att vi inte delar hans isolationistiska ståndpunkter. När det gäller de moralkonservativa värderingarna delar de flesta Contra-anhängarna den allmänna färdriktningen, men vill nog inte gå lika långt som Pat Buchanan. Många av hans andra ståndpunkter är mycket uppskattade inom Contra. Men kom ihåg att Contra uppmuntrar till självständigt tänkande och skulle aldrig drömma om att följa någon viss politisk tänkare eller ledare i fotspåren.