Jag undrar hur Panama-kanalen kom till? Vilka länder tjänade på kanalens bygge och vilka var förlorarna? Läget idag?
Sanny, Skåne (17 september 2002)
sanny77[snabel-a]hotmail.com

Det var ursprungligen mannen bakom Suez-kanalen, fransmannen Ferdinand de Lesseps som 1879 genom en överenskommelse med Colombia kunde börja bygga Panama-kanalen. En rad ekonomiska skandaler i samband med projektet var bara början på det totala fiasko som Lesseps projekt blev. Det knäcktes slutgiltigt av moskitburna tropiska sjukdomar, som gjorde att arbetet upphörde.

Amerikanska intressen tog över och träffade en ny överenskommelse med Colombia om rätten att bygga en kanal över Panama-näset. Den colombianska regeringen drog emellertid tillbaka sitt godkännande av överenskommelsen, varefter USA backade upp den sedan länge latenta självständighetsrörelsen i Panama, varvid området frigjordes från Colombia och snabbt slöt en överenskommelse med USA om byggande av kanalen. Överenskommelsen innefattade fullständig amerikansk suveränitet över en landremsa runt den blivande kanalen. Panamas självständighet var ett återupprättande av situationen före 1821, då Panama var självständigt efter avkolonialiseringen i Latinamerika.

Panamakanalen blev färdig 1914 och administrerades av USA fram till år 2000, då den togs över av Panama.

Det franska projektets misslyckande innebar naturligtvis ett rejält nederlag för fransk prestige och “gloire” i Latinamerika. liksom en stärkt ställning för USA. För befolkningen i området innebar det ett rejält ekonomiskt uppsving och nya lukrativa inkomstmöjligheter. Men viktigaste effekten var naturligtvis de lägre transportkostnaderna mellan Amerikas öst- och västkuster, något som kommit de flesta som bor i Amerika tillgodo.