Varför lämnade Sovjetunionen Österrike ifred när Europa delades upp efter andra världskriget?
Anna Nyberg, Ystad (26 oktober 1999)
annanyberg45[snabel-a]hotmail.com

När Andra världskriget började fanns ju inget självständigt Österrike, som hade blivit en del av Tyskland i och med “Anschluss” 1938. De allierade (USA, Storbritannien och Sovjetunionen) kom 1943 överens om att mellankrigstidens österrikiska republik skulle återupprättas.

När Tyskland krossades militärt kom sovjetiska trupper från öster och allierade från väster. Landet delades därför militärt mellan Öst och Väst. Och i Potsdam sommaren 1945 kom man överens om att Österrike skulle delas i en sovjetisk, en fransk, en brittisk och en amerikansk ockupationszon. Precis som fallet var med Tyskland. Till skillnad från i Tyskland hölls dock val redan 1945 och de valen var – till skillnad från de i av enbart Sovjet ockuperade länderna – fria. Österrikiska Folkpartiet och Socialdemokraterna fick tillsammans 161 mandat, kommunisterna 4. Sovjet utövade visserligen påtryckningar mot landet och en rad företag förstatligades med motiveringen att de tidigare ägarna gått nationalsocialisternas ärenden (det räckte egentligen med att företaget bedrivit verksamhet för att den beskyllningen skulle kunna framställas). Kommunisterna fick också, trots sitt usla valresultat, plats i regeringen. Men Sovjet insåg att det var svårt att i Österrike agera på samma sätt som i Östeuropa. Det fanns ju amerikanska, brittiska och franska trupper på plats och en förkrossande folkmajoritet mot kommunisterna. Dessutom samarbetade Folkpartiet och Socialdemokraterna för att slå vakt om Österrikes ställning och återupprättandet av en självständig nation.

Sovjetunionen gjorde då det näst bästa av situationen. Man framtvingade ett österrikiskt statsfördrag som begränsade Österrikes handlingsfrihet. Bland annat skrevs det in i statsfördraget att Österrike inte fick förenas med Tyskland, vilket länge av ryssarna användes som ett argument för att förbjuda österrikiskt medlemskap i EU (eller EEC och EG som det hette tidigare). Statsfördraget godkändes av ockupationsmakterna och partierna i Österrike 1955 och samma år lämnade de sista ockupationssoldaterna Österrike. Österrike var därmed ett av de få områden där sovjetiska ockupationstrupper drog sig tillbaka frivilligt (ett annat sådant område var faktiskt den danska ön Bornholm, som ockuperades av Sovjet 1945-1946).