Vad finns det för nackdelar och fördelar med en stor offentlig? sektor (som i Sverige)
John, Fårösund (6 januari 2001)
earni23[snabel-a]hotmail.com

Viktigt för att bedöma värdet av den offentliga sektorn är naturligtvis vad den sysslar med. Men alldeles oavsett det finns det ett antal generella aspekter som reducerar värdet av den offentliga sektorn jämfört med motsvarande värden satsade i den privata sektorn:

viktiga beslut fattas långt från användaren, riksdagen eller regeringen fattar beslut fast den bästa informationen om konsekvenserna finns hos den slutliga brukaren
majoritetens mening avgör viktiga frågor istället för att låta individuella lösningar anpassas till var och en
skatter, som är den huvudsakliga metoden att finansiera den offentliga sektorn, är alltid utformade på ett sätt som snedvrider de ekonomiska incitamenten och styrmekanismerrna
makt fördelas genom personliga kontakter, svågerpolitik, mutor eller partiväsende, allt irrationella grunder öppna för manipulationer, i motsats till i den privata sektorn där makt enbart kan nås genom att tillgodose önskemål från enskilda konsumenter (kunder)
Det finns framförallt två förtjänster med den offentliga sektorn:

den gör det möjligt att tillgodose behovet av kollektiva nyttigheter och på ett rimligt sätt fördela den ekonomiska bördan, dvs eliminera snyltgäster på de kollektiva nyttigheterna i ett helt privatiserat system
det är möjligt att genomföra visa sociala mål, som en folkmajoritet möjligen kan uppställa som en önskad förbättring av samhället