Contra verkar bestå av personer med flera olika borgerliga ideologier. Finns det, eller har det funnits, några aktiva inom Contra som bekänner sig till Ayn Rands filosofi Objektivismen? Jag har sett på hemsidan att ni för ett par år sedan hade en artikel om henne. Vilka övriga ideologier finns det inom Contra? Nyliberaler, konservativa, kristdemokrater, socialliberaler osv. Tacksam för svar!
Per Nilsson (2 november 1998)
von.zolhult[snabel-a]swipnet.se

Visst har Du rätt i att Contra drivs av personer som har olika borgerliga ideologier. Även om vi nog ogärna skulle vilja sortera in oss i färdiga tankesystem. Men det går att sätta förenklade etiketter som “nyliberal”, “konservativ” eller “socialliberal” på personer som är eller har varit ledande inom Contra. Men det innebär inte att någon slaviskt följer Murray Rothbards, Edmund Burkes eller Jonh Stuart Mills tänkande. Tvärtom vinnlägger vi oss alla om att tänka självständigt, pröva för och emot och gärna bryta våra egna åsikter mot varandra.

När Du nämner kristdemokrater så tycker vi nog att Du lämnat ideologibegreppet och talar om ett politiskt parti, som liksom alla partier, kompromissar bort ideologin för att vinna dagspolitiska fördelar. Inte för att det skulle vara något dåligt att göra det, de värsta brotten i mänsklighetens historia har ofta begåtts i ideologins namn, så lite praktisk kompromissvillig dagspolitik är både nödvändig och hälsosam. Men vi uppfattar inte kristdemokraterna som ideologer, även om de låter sig styras av kristet tänkande.

För att något belysa bredden i det politiska spektret hos Contras aktivister ska vi avslöja hur vi röstade i det senaste valet. Vi har summerat rösterna hos sju av de flitigaste Contra-medarbetarna och så här blev det:

Riksdagsvalet: 5 röster på kristdemokraterna och 2 på Det Nya Partiet
Landstingsvalet: 2 röster vardera på moderaterna, kristdemokraterna och partiet Avskaffa landstinget samt den sista rösten på folkpartiet
Kommunalvalet: 3 röster på moderaterna samt en vardera på kristdemokraterna, folkpartiet, centern och Ny Demokrati.

Du frågar också om det finns eller har funnits någon som bekänner sig till objektivismen bland Contras medarbetare. Vi tycker att Du verkligen hittar rätt ord när Du talar om att “bekänna” sig till objektivismen, eftersom objektivister brukar vara övertygade om att de funnit den enda sanningen. För närvarande finns det ingen “bekännande” objektivist i de aktivas led, även om flera med stort intresse läst och tagit intryck av Ayn Rands romaner och politiska skrifter. Och vi publicerar gärna material som belyser Ayn Rands tänkande. För några år sedan var Filip Lundberg anställd för att sköta Contras expedition. Han har sedan dess fördjupat sig i objektivismen och beskriver sig själv som objektivist. Vi övriga tror honom.