Vad anser Contra om Noam Chomsky?
Johan Uusitalo, Lund (26 januari 2000)
johan.uusitalo[snabel-a]smalands.lu.se

Låt oss först konstatera att Chomsky främst är språkforskare och att vi saknar kompetens att kommentera hans insatser inom den disciplinen.

När det gäller Chomskys verksamhet som samhällsdebattör är sammanfattningen rak och kort: Chomsky är en skam för det amerikanska samhället

Chomsky är tveklöst en av vänsterns största favoriter, vilket framgår med all önskvärd tydlighet av att han nämns otaliga gånger i mycket uppskattande ordalag i boken “Utran heder” som nyligen publicerats på Röd Press Förlag. I boken öser ett antal vänsterxtremister sin vredes skålar över opinionsbildningen mot kommunismens brott mot mänskligheten.

Chomsky har ända sedan 1960-talet gått kommunismens ärenden. Han har understött diktaturer och massmord varhelst de har förekommit, förutsatt att de har haft kommunistiska förtecken.

Ekonomiprofessorn J Bradford DeLong, vid University of California i Berkeley, har sammanfattat sin kritik av Chomsky på några få sidor på nätet (http://econ161.berkeley.edu/Politics/Chomsky.html).

Bradford DeLong konstaterar att Chomsky tillämpar djupt ohederliga debattmetoder och att han är ytterst selektiv när han presenterar fakta. Hans resonemang om amerikansk politik under efterkrigstiden bygger i stort sett på förvanskningar och snedvridna beskrivningar av vad som inträffat. Chomsky är däremot inställsam till en rad kommunistiska mördare som Fidel Castro, Kim Il-sung och Josef Stalin. Till och med när det gäller de amerikanska insatserna för att störta Hitler bortser Chomsky från verkligheten.

Chomsky må vara en god språkforskare – men vi tillåter oss att tvivla. Som en politisk “tänkare” är han en skam för Amerika.