Hejsan, Ja håller på att skriva ett arbete om Sovjets ex diktator Nikita Chrustjev. Jag har pratat med bland annat 40-talister och deras syn på honom. Jag har uppfattat att han hade relativt stort stöd i Sverige på grund av hans “avstalinisering” och för att han stod för det “nya” kommunistiska Sovjet. Min research om honom visar bara hans frispråkiga personlighet och hans “posivtiva” sidor och ett antal citat. Jag har hört att det nu på senare tid kommit fram att han bland annat var en stor stalin-anhängare. Har ni någon nertystad eller kul fakta om Chrustjev som man normalt inte får fram? Något som berättar mer än att han var dåtidens folkkära Boris Jeltsin.
Kalle Ingvarsson, Örebro (12 januari 2005)
Kalle_broadway[snabel-a]hotmail.com

Det är sant att Nikita Chrusjtjov kritiserade Stalin efter hans död 1953 (kritiken började dock först 1956) och att han genomförde en avstalinisering. Den extrema terrorn mot befolkningen under Stalins period minskade i intensitet och politiska fångar börjades släppas fria under Chrusjtjovs period. Men förtrycket bestod i en mer sublim form. Det stalinistiska samhällssystemet förändrades aldrig under Chrusjtjovs period. Om måttstocken för en bra ledare är Stalin då är Chrusjtjov rätt så okey. Men det är väl inte rimligt att utgå från en av 1900-talets största mördare som måttstock?

När det gällde den ineffektiva politiken med femårsplaner och kollektivjordbruk med mera skilde inte Chrusjtjov sig mycket från sina föregångare. Det som gett Chrusjtjov ett gott eftermäle är bland annat att han talade om nedrustning och fredlig samexistens, men det sistnämnda talade även Lenin om. Samtidigt talade Chrusjtjov om Sovjets militära ”överlägsenhet” vilket gav John F. Kennedy ett starkt argument i den amerikanska valrörelsen 1960, då han lovade att hämta in försprånget. Kennedy genomförde också efter valsegern en militär upprustning. Därmed var talet om nedrustning inte särskilt trovärdigt. Dessutom visade det sig i efterhand att talet om Sovjets överlägsenhet var missvisande.

Noteras bör också att Chrusjtjov samma år som han höll sitt hemliga tal mot Stalin på partikongressen 1956 skickade sovjetiska stridsvagnar till Ungern för att slå ned de folkliga kraven på frihet. Han hade också ett stort ansvar för Kubakrisen då Sovjet placerade medeldistansmissiler på Kuba 1962. Det var också Chrusjtjov som påbörjade den imperialistiska politiken i tredje världen, där Sovjet stödde subversiva grupperingar som skulle förbättra förutsättningarna för kommunismens införande.

Att Chrusjtjov skulle ha varit en stalinanhängare har jag inga belägg för. Det enda jag kan tillägga är att Chrusjtjov aldrig kritiserade Stalin när han levde (av lättförståeliga skäl).

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert