Jag skulle vilja veta lite om Hollands narkotikapolitik. Hur fungerar den, och är det några ändringar på gång?
Kenneth Nyman (8 februari 2000)
kmneuman[snabel-a]spray.se

Nederländerna har Europas mest liberala narkotikalagstiftning. Det är ena ytterkanten i ett spektrum där Sverige utgör andra ytterkanten.

I Nederländerna kan man köpa cannabis för personligt bruk (högst 5 gram) på kaféer. Priset för den kvantiteten är cirka 150 kronor. Det räcker till ungefär ett dussin marijuana-cigaretter. Priset är alltså avsevärt högre än för tobak. En märklighet i lagstiftningen är att kaféerna i princip inte får köpa det de får sälja. Men det är något som polisen blundar för.

Nederländerna har en betydligt lägre andel tunga narkotikamissbrukare än andra länder i Europa. Siffran ligger på 1,6 per 1000 invånare, vilket kan jämföras med siffror på mellan 2 och 3 i flertalet länder i Europa. Värst är Schweiz, som också har en liberal narkotikalagstiftning. Schweiz har 5 tunga missbrukare per 1000 invånare.

Nederländerna berömmer sig också över att ha den lägsta andelen sprutnarkomaner bland dem som drabbas av AIDS. I Nederländerna finns ett program för fri distribution av sprutnålar till narkomaner. Andelen sprutnarkomaner bland de som drabbats av AIDS är 10 procent i Nederländerna mot 40 procent i resten av Europa.

I Nederländerna är man nöjda med den narkotikapolitik som förs och det förefaller inte vara på gång några större förändringar. Tvärtom är det flera länder på kontinenten som verkar följa Nederländerna i spåren.