Jag vill veta mer om nationalstatens uppkomst och vad som kännetecknar den? Vilka var förutsättningarna? Hur formades denna?
Johan (28 maj 1999)
kavla[snabel-a]home.se

Nationalstatens karaktäristika är främst att befolkningen är språkligt och kulturellt enhetlig. Detta till skillnad från de dynastiska multikulturella staterna där det mer varit fråga om vilka geografiska områden som en viss dynasti kunnat lägga under sig. Eller på senare tid vilka områden en viss ideologi kunnat lägga under sin kontroll.

Ibland påstås det att nationalstaterna är en ganska modern företeelse, framvuxen under 1800-talet. Även om det var ett uppsving för nationalstaten som företeelse under 1800-talet har det funnits många nationalstater tidigare och fortfarande fram till Första världskrigets slut var de dynastiska multi-kulturella staterna betydelsefulla.

Om vi ser på de nordamerikanska indianerna så hade de ju i princip (mycket små) nationalstater långt innan de vita kom till Amerika, medan de stora väldena i det nuvarande Latinamerika ofta var multikulturella, dock med en stark centralmakt som hade ett enhetligt språk och enhetlig kultur. I Norden har vi också haft nationalstater under de senaste tusen åren, även om de varit kombinerade i par som Sverige-Finland, Danmark-Norge eller Sverige-Norge. En annan europeisk nationalstat med lång historia är Frankrike.

I resten av Europa har nationalstaten inte varit lika dominerande, där har man kunnat finna dels den dynastiska ministaten där en furste haft kontroll över ett mycket begränsat område (i nuvarande Italien och Tyskland), dels den multikulturella staten, främst Habsburg-väldet med Österrike-Ungern, Spanien och Nederländerna som starka inflytandeområden.

Under 1800-talet uppstod flera nationalstater på ruinerna av det sönderfallande Osmanska väldet. Men åtminstone två av de nya staterna, Serbien och Bulgarien, försökte inom kort expandera genom att lägga under sig närliggande områden med annan etnisk sammansättning (konflikten om Kosova är en följd av just detta).

Efter Första världskrigets slut slogs mulitkulturella dynastiska stater som Ryssland och Österrike-Ungern sönder i smådelar i och med uppkomsten av stater som Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien. Ungern och Jugoslavien. Många av de här staterna byggdes upp på folkomröstningar som ordnades av Nationernas Förbund (folk i omstridda områden fick i folkomröstningar avgöra till vilken stat de ville höra).

Ett nytt uppsving för nationalstaten har vi sett under de senaste åren, främst i samband med Sovjetunionens och Jugoslaviens sönderfall. I motsatt riktning går däremot integrationen inom Europeiska Unionen, där en ny multikulturell federationsliknande enhet är under uppbyggnad.