Varför använder Nazisterna Karl XII som symbol?
Anders (22 oktober 1999)
Saik9_[snabel-a]hotmail.com

Ärligt talat, det är ett stort mysterium.

Karl XII var kungen som förvandlade Sverige från en stormakt till en liten obetydlig randstat i Europas periferi.

Karl XII var kungen som bodde en större delen av sin regeringstid i Turkiet än i Stockholm.

Karl XII var kungen som förde med sig en rad turkiska inslag till den svenska kulturen.

Om man vill slå vakt om det svenska och svensk nationalism borde man välja någon bättre symbol än den kung som stått för den svenska historiens största misslyckanden och dessutom svarat för den för Sverige mest främmande kulturimporten sedan tidernas begynnelse.

Möjligen beundrar en riktig nationalsocialist att Karl XII lät statens makt växa över alla gränser för anständighet. Den politik som fördes av Karl XII med statlig kontroll, nödmynt och utskrivningar av soldater svarar ju väl mot den socialistiska tvångsstatens ideal.