Jag undrar vad dagens nazister har för ideologi, för jag har hört att den inte är den samma som under andra världskriget… Jag undrar också lite om hur de är organiserade och vad det finns för organisationer. Och varför begår de en massa grova brott? Och varför hör man så mycket om nazister och MC-klubbar, vad har de för samband?
Therese (10 december 2000)
fivel[snabel-a]swipnet.se

Vi tror att det idag finns anledning att skilja på två typer av nationalsocialister:

1) ideologiska nationalsocialister, en mycket liten grupp, som i huvudsak har samma ideologi som nationalsocialisterna under Andra världskriget. Hur de skaffat sig sådan nattståndna idéer i en modern tid är svårt att sätta sig in i

2) personer som i första hand är kriminella, men som klistrar en ytlig nationalsocialistisk etikett på sin kriminella verksamhet. Den här gruppen är betydligt större och innefattar flertalet nationalsocialistiskt inriktade skinheads och liknande. De här personerna har oftast ingen genomtänkt politisk filosofi, men känner sig ofta förfördelade i samhället och vill gärna ge igen på dem som de anser har skaffat sig fördelar på deras bekostnad. Det är alltså fråga om de lägsta sociala skikten i samhället som för tio-tjugo år sedan skyllde sin misär på ”kapitalisterna” och stödde olika kommunistiska rörelser och idag skyller samma sak på ”invandrarna” och stöder nationalsocialismen. Genomtäkt var det nog inte i något av fallen. Eftersom gruppen i sig är mer kriminell till sin inriktning än den är nationalsocialistisk blir det genom detta en hög brottslighet

Den första gruppen utnyttjar gärna den andra gruppen för sina syften.

Något samband mellan nationalsocialister och MC-klubbar är svårt att se annat än i vissa ytliga tidningsreportage. Samband finns i vissa yttre likheter, som en ganska hög kriminalitet bland MC-gängen och en beredvillighet att genom ett avvikande beteende och avvikande symboler chockera allmänheten