Jag skulle vilja ha en definition och/eller sammanfattning av ideologin nationalism. Skulle vara kul om ni visste något som jag ej kan hitta på “de vanliga” sidorna på internet, och/eller som min lärare ej vet om, jag håller på med ett arbete (går i 8an) om nationalism.
Olivia, Stockholm (9 februari 2004)
oya_sthlm[snabel-a]hotmail.com

Nationalismen är en ideologi som fokuserar på nationens betydelse för människor. Det finns olika inriktningar på nationalism. De värsta avarterna är nationalsocialismen (nazismen) och fascismen. Nazismen utgick dock mer från rasen än från nationen och var därför väldigt expansionistiskt, dvs. nazisterna ockuperade andra länder. Fascismen var mer inriktad på staten och nationen än vad nazismen var, men var ändå inte renodlade nationalister. Det är därmed fel att utgå från nazismen och fascismen när man ska förstå nationalismen.

Nationalism kan definieras väldigt brett och omfattande genom att räkna in alla som anser att gränser behövs av olika orsaker. Exempel på sådana är socialister som Vänsterpartiet som anser att internationella samarbeten är fel därför att nationen Sverige kan klara sig utan samarbeten och frihandel. Socialdemokrater kan exempelvis vilja skydda välfärdssystemet genom att bygga murar mot exempelvis öststaterna vilket är en ytlig form av nationalism. Pinochet (Chiles f.d. diktator) var nationalist som tillät viss marknadsliberalism. Kina är ännu ett exempel.

Men oftast utgår man från en specifik ideologi när man talar om nationalism. Den ideologin härstammar från konservatismen vilket inte behöver betyda att man måste vara nationalist för att man är konservativ. I Sverige är främst Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna nationalister. De har en konservativ syn på politiken i övrigt och ser folket som en organism som behöver en trygg gemenskap. Vissa nationalister kan rikta in sig på kulturen medan andra riktar in sig på etniciteten. Den nationella gemenskapen kan även bygga på religioner och på språket. Ideologin bygger alltså på folklig gemenskap där varje nation är självförsörjande. Därmed kan man säga att nationalismen är en väldigt kollektivistisk ideologi. Nationalister anser också att det är viktigt att finna de naturliga gränserna som kan vara floder och bergskedjor mm.

Nationalismens inriktning har betydelse av var man befinner sig någonstans geografiskt. I arabländer och/eller muslimska länder finns det nationalister som strävar efter att bevara en viss kultur och/eller en viss religion (islam). Nationalismen lägger stor vikt på ett lands kultur, traditioner och gemensamma värden vilket givetvis skiljer sig mellan olika länder.

Nationalism kan leda till främlingsfientlighet och rasism men behöver inte alltid leda till det. Nationalism kan vara för alla människors lika rättigheter utan att vilja ha öppna gränser. Nationalister vill oftast att andra kulturer och nationer ska få utveckla sina egna kulturer i fred från yttre inblandning. Vad som avgör om nationalismen är främlingsfientlig och revolutionär eller om den är fredlig och konservativ är om nationalismen bygger på idéer om nationell överlägsenhet eller inte.

Jag vet inte vad du har funnit på Internet men Kons-net Engelbrekt är en intressant sida där du kan läsa mer om nationalismens ansatser.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert