När började Förintelsen? Vad är en jude och vad är skillnaden på dagens judar och gårdagens judar?
Ewa (26 februari 2001)
ewa_1982[snabel-a]hotmail.com

Det råder delade meningar om när Förintelsen egentligen började. Förföljelse av judar skedde redan innan Hitlers maktövertagande 1933, men det var först åtskilliga år in på Andra världskriget som dessa förföljelser förvandlades till regelrätta mord och förintelseläger. Vid en konferens i Wannsee den 20 januari 1942 fattade nationalsocialisterna troligen beslut om att judar skulle avlivas systematiskt, men det tog viss tid innan planerna kunde börja sättas i verket. 1943 är därför möjligen rätt svar på Din fråga. Beslut i frågan är aldrig protokollförda, så tidpunkten kan bara fastställas mot bakgrund av vittnesmål och kunskaper om vad som hände i lägren.

Enligt judisk uppfattning är den som är född av en judisk mor att anse som jude. Det är alltså helt en fråga om förfäderna (på mödernet). Normalt brukar dock termen bara avse dem som är judiska trosbekännare, vilket alltså lämnar frågan mer åt individen att avgöra själv. Men det är en icke-judisk uppfattning om vem som är att anse som jude.