NAFTA (North American Free Trade Area). Historik, bakgrund. Vad har de haft för motgångar respektive framgångar? Hur ser det ut idag? Hur har samhället påverkats? Regler inom NAFTA?
Anna Johansson, Alingsås (24 januari 2007)
the_drunk_taz[snabel-a]hotmail.com

NAFTA är en förkortning för North American Free Trade Agreement och är en frihandelszon bestående av Kanada, USA och Mexiko. Samarbetet startade den 1 januari 1994 och omfattar över 500 miljoner människor. Denna frihandel anses ha varit framgångsrik då investeringarna har ökat och tillväxten i regionen har förstärkts. Särskilt Mexiko har nått stora ekonomiska framgångar efter att de övergivit sin tidigare protektionistiska linje.

NAFTA gör det möjligt för ett svenskt företag att agera på hela denna marknad genom att etablera sig i ett av dessa tre länder. Det avtal som länderna i NAFTA har godkänt är att avlägsna tullar och andra handelshinder mellan länderna, att underlätta handelsrelationer med länder utanför NAFTA samt att öka investeringarna mellan länderna. Med andra ord är NAFTA en motsvarighet till EU, fast utan all byråkrati, bidrag till jordbrukare, detaljregleringar mm. som blivit kännetecknet för EU.

NAFTAs regler innebär att ett land eller en delstat eller någon annan beslutande region inte får skapa en lagstiftning som hämmar konkurrensen eller som förhindrar ett företag från att investera i ett visst land. Det är heller inte tillåtet med lokala investeringsvillkor eftersom det missgynnar företag som inte är lokala. Anledningen till detta är att konkurrensen ska förbättras och att den offentliga sektorn ska få ned sina kostnader. Kritiken mot detta är att det förhindrar länder och regioner att införa demokratiskt fattade beslut om vart skattepengarna ska ta vägen. Det kan också leda till att länder och regioner som vill ha skarpare miljölagstiftning inte har rätt till det. Det kan ju tyckas att det borde vara upp till de lokala väljarna att själva välja om de vill ha skarpare miljölagstiftning och därmed en högre skatt (eller priser) eller mindre restriktioner i den offentliga upphandlingen och därmed en lägre skatt (eller priser).

NAFTA-överenskommelsen kritiseras starkt av många amerikaner i de södra delstaterna för att de låga lönerna i Mexiko dumpar priserna på produkter i USA och att arbetslösheten därmed ökar eftersom de inhemska företagen inte kan konkurrera med de mexikanska. Statistiken visar dock på motsatsen. Kritiken hör ofta samman med en skepticism mot att många mexikaner överträder den amerikanska gränsen för att söka jobb i USA. Vissa begränsningar av fria rörligheten har redan gjorts och fler kan tänkas komma då både republikaner och demokrater kräver hårdare tag. George W. Bush har dock försökt stå emot propåerna och fått mycket kritik för det. Så det finns spänningar som kan förhindra en fortsatt utveckling av NAFTA.

Det finns också planer på ett ännu större frihandelsområde bestående av 34 demokratiska länder från Alaska till Argentina med en total befolkning på 800 miljoner. Målet var från början, år 1994, att ett samarbetsavtal skulle vara klart 2005, men det har misslyckats och förhandlingarna är uppskjutna på obestämd tid.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert