Håller på att skriva om multinationella företag och deras verksamhet i Latinamerika. Det är svårt att hitta objektiv fakta så jag undrar om ni kan hjälpa amig. Jag skulle vilja veta mer om hur dessa företags verksamhet ser ut idag och hur den sett ut ur ett historiskt perspektiv. Jag skulle även vilja veta hur företagen påverkar de olika länderna, ekonomiskt, socialt mm. Vore tacksam för svar!
Anna, Mora (20 november 2000)
wimbax[snabel-a]hotmail.com

De multinationella företagen har gjort stora insatser för att utveckla ekonomin i det annars i stopra stycken feodala Latinamerika. Kapitaltillgångarna i länderna har varit koncentrerade till godsägare som gärna har fortsatt med ett ganska gammaldags storjordbruk. De multinationella företagen har istället gått in med både kapital och kompetens för att utnyttja naturtillgångar (som kopparn i Chile) eller för att förse marknaderna med avancerade industriprodukter (lastbilar från Volvo och Scania i Brasilien med flera länder), telefonsystem från Ericsson (Brasilien) etc. Det är knappast troligt att den avancerade industristruktur som utvecklats på det här sättet annars hade kommit till stånd. När Scania på 1950-talet etablerade sig i Brasilien gjorde man det därför att man såg behovet av moderna transportmedel i ett land där det hantverksmässigt tillverkades urmodiga lastbilar av låg kvalitet. Idag är Scania marknadsledande och säljer i princip samma lastbilsmodeller i Brasilien som i Sverige och de har fått efterföljare i form av Volvo, Mercedes och Volkswagen. Förutom att dessa etableringar har lett till ett effektivare näringsliv har de också medfört att befolkningens tekniska nivå har höjts avsevärt.

Också inom jordbruksområdet har de multinationella företagen haft en stor och positiv betydelse. United Fruits insatser i Centralamerika för utveckling av plantagejordbruket och för uppbyggandet av exportgrödorna kan inte nog lovordas.

Utan dessa insatser hade Latinamerika varit ännu fattigare än idag. Vad som behövs är fler multinationella företag, men också en framväxande entreprenörsklass som kan se till att även inhemsk industri växer fram. Ett exempel på att sådant är på gång är den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer, som idag är världens fjärde största tillverkare av civila flygplan, och den största när det gäller mindre flygplan. Embraer har till exempelvis framgångsrikt konkurrerat ut svenska Saab från marknaden för civila flygplan.