För och nackdelar med monarki?
Hanna, Borås (28 juni 2004)
helin_4[snabel-a]hotmail.com

De argument som brukar anföras av de som är för monarkin är främst:
• Konungen och konungafamiljen representerar Sverige och ger Sverige ett bra anseende utomlands.
• Konungen och konungafamiljen marknadsför svenska företag som vill sälja sina produkter utomlands.
• Konungafamiljen och kungahuset är älskat av en stor del av den svenska befolkningen och en majoritet av svenska befolkningen vill bevara monarkin.
• Kungahuset bevarar en kulturtradition som har betytt och betyder mycket för Sverige.
• Monarkin skapar en kontinuitet och en trygghet hos folket.
• Statschefen (kungen) behöver inte vara demokratiskt vald eftersom han inte har några sådana uppgifter. Statschefen får inte uttala sig om politiska frågor, särskilt inte om de är kontroversiella.
• Det är en fördel om statschefen inte har en politisk bakgrund, eftersom en neutral statschef har större förutsättningar att vinna förtroende från hela befolkningen
• Fördelen med att statschefsrollen ärvs är att han eller hon som ska överta statschefsposten kan tränas upp under en längre tid. På det sättet får Sverige en väldigt kompetent statschef.
• Monarkin kostar inte så mycket.

De som är emot monarkin brukar främst anföra dessa argument:
• Monarkin är odemokratisk då statschefsposten går i arv och inte tillsätts i val.
• Konungens uppgifter kan lika gärna skötas av en president eller av statsministern.
• Svenska kungar har främst bestått av despoter och är därmed inga bra förebilder för ett land. Monarkin bör därför avskaffas eftersom den härstammar från en svunnen och mörk tid.
• Det är omänskligt att begära av en statschef att vara fullständigt neutral och aldrig få säga sin mening.
• Det är inhumant att en människa ska födas in i en roll (dvs. statschef) som han eller hon egentligen inte vill ha.
• För att få en så bra statschef som möjligt är det viktigt med konkurrens och konkurrens får man bäst via demokratiska val.
• Monarkin är dyr och onödig.
• Om en majoritet vill ha kvar konungahuset får de själva betala för det. Privatisera kungahuset.

Det finns säkert fler argument än dessa. Men det är dessa argument som jag har snappat upp.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert