Jag skulle vilja ha svar på följande. Vad som skulle vara bäst för Sverige idag, monarki eller republik? Fördelar nackdelar. Vad en republik respektive monarki står för och vilka partier som står för vad..
Jonna Berg, Karlskrona (23 januari 2001)
bergjonna[snabel-a]hotmail.com

Contra har ingen uppfattning i frågan om monarki eller republik och egentligen är frågan nog inte av största betydelse, eftersom det viktiga med statsskicket är de demokratiska institutionerna – regeringen och riksdagen. Statschefen har ju vår nuvarande författning främst vissa representativa uppgifter och då är metoden att utse vederbörande sekundär.

Det finns enligt vår mening två viktiga argument för monarkin:

-det är en fortsättning på en historisk tradition som stärker kontinuiteten i landet och nationen

-det är en metod att utse statschefen som kan ge denne den neutralitet och respekt som krävs för att vederbörande ska vara någon att se upp till för hela landet. En president utses ju i någon form av val där det finns motkandidater och därmed blir presidenten per definition bara representant för en del av befolkningen

Det finns också ett viktigt skäl för republiken:

-i en demokrati är det ett betydande symbolvärde att statschefen utses på ett sätt som svarar mot landets grundläggande politiska ideologi