Jag vill fördjupa mina kunskaper inom ämnet militärkupper i Sydamerika
Patricia, Göteborg (5 augusti 2004)
asiampatricia[snabel-a]hotmail.com

Det är en rätt så bred och omfattande fråga du ställer, men jag ska  försöka svara så ingående som möjligt.

Sydamerika har de senaste århundradena varit en ganska orolig  kontinent. Stora delar av Sydamerika koloniserades av Spanien och  Portugal. Även Storbritannien, Frankrike och Nederländerna koloniserade  delar av Sydamerika. Kontinenten består därför av en blandning av  kulturer såsom indianska, europeiska och afrikanska.

Det kalla kriget har också haft en inverkan på Sydamerika. Med  anledning av den ideologiska kampen mellan USA och Sovjetunionen  uppstod en konkurrens om många länders styrelsesätt. Länderna i  Sydamerika och på andra områden i världen blev brickor i ett  storskaligt spel.

Förutsättningarna för många statskupper är bland annat ekonomiska  problem och social misär vilket är realitet i Sydamerika. Risken för  militärkupper i ett civilt land ökar också ju fler grannländer som har  infört militärdiktaturer. Dessutom ökar risken för framtida  militärkupper när väl en statskupp är genomförd i ett land. Detta kan  vara orsaken till att Sydamerika drabbats av många militärkupper.

Den mest kända statskuppen eller militärkuppen utfördes av  militärjuntan och dess ledare Augosto Pinochet Ugarte i Chile 1973.  Socialisten Salvador Allende valdes till president 1970. Han försökte  socialisera näringslivet och införde demokratiska begränsningar, bland  annat försämrat skydd för medborgerliga rättigheter. Parlamentet och  Högsta domstolen hade förklarat Allendes regim som olaglig och 1973  störtades Allende i en statskupp understödd av CIA. Allende begick  självmord i presidentpalatset. Pinochet fortsatte förtrycket av det  chilenska folket.

Andra militärkupper har genomförts i bland annat följande länder:

Bolivia:  1952 övertog den socialistiska pro-indianska rörelsen makten  i en revolution för att överta makten över de inhemska tillgångarna som  tidigare kontrollerats av utländska bolag. Ledaren för den  socialistiska rörelsen hette Victor Paz Estenssoro. Tolv år senare  störtades regimen genom en militärkupp. Därefter har landet präglats av  oroligheter och militärjuntorna har avlöst varandra vid makten. 1982  infördes ett civilt styre i landet.

Brasilien: Getulio Vargas genomförde 1930 en statskupp. Före  statskuppen kollapsade ekonomin som främst bestod av export av gummi  och kaffe. Vargas stärkte sin makt över delstaterna och försvagade den  militanta vänstern och den militanta fascismen. Efter hand stärkte  Vargas sin makt och införde ett mer auktoritärt system. 1945 avsattes  Vargas i en statskupp men valdes återigen till president 1951. Vargas  begick självmord 1954 efter en politisk skandal. Han förde en  populistisk politik med staten i centrum och gjorde stora satsningar  och investeringar. Detta ledde dock till en ekonomisk obalans och  inflation. När Goulart skulle införa radikala reformer såsom utdelning  av jord och nationalisering av amerikanska oljebolag tog militären över  makten med hjälp av CIA. Mellan 1964 och 1985 styrde ett antal  generaler landet, till en början med en järnhand men från 1979 började  diktaturen avvecklas genom att ge oppositionen politiska rättigheter.  1985 överlämnades makten till en demokratisk regim efter det att  ekonomin kollapsat.

Ecuador: Landets historia har kännetecknats av instabilitet och många  regimskiften. Ecuador hade en militärregim mellan åren 1972 och 1979.

Paraguay: Mellan åren 1904 och 1954 hade Paraguay 31 olika presidenter.  Tidigare hade landet haft stabila diktaturer men efter 1904 uppstod  oroligheter. Ju mer instabilt Paraguay blev desto fler militärregimer  övertog makten. 1954 genomförde Alfredo Stroessner Mattiauda en kupp  och behöll makten till 1989 då han själv avsattes i en militärkupp.

Surinam: I landet Surinam genomfördes en statskupp 1980 av Bouterse som  rensade bort de som avvek från hans linje. Bouterse var kommunist och  under hans regim närmade sig Surinam kommunistländer såsom Kuba och  Libyen. Bouterse förtryckte också de rebelliska marunerna som i sin tur  startade ett inbördeskrig 1986 som slutade 1991. 1987 hölls dock fria  val och en multietnisk regering bildades. Bouterse gav dock inte upp  hoppet utan försökte genomföra en kupp 1990.

Uruguay: Landet blev, med hjälp av den prokommunistiska stadsgerillan  Tupamaros verksamhet, en militärdiktatur 1973. Detta trots att det  knappt funnits någon militär i det tidigare så fridsamma och  demokratiska landet. Diktaturen varade till 1985 då ett demokratiskt  system infördes.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert