Jag undrar om konflikten i Mexiko mellan högern och vänstern, regeringen o gerillan. Jag skulle gärna vilja veta så mycket som möjligt om vilka partier som är inblandade, regeringen och gerillans roll och vad allihopa står för och hur de gör för att försöka få igenom det, dvs, vilka mål och medel de har.
Marlene, Stockholm (16 januari 2002)
guapa2000_[snabel-a]hotmail.com

Mexiko styrdes under hela perioden mellan 1920 och 2000 av det vänsterinriktade Partido Revolucionario Institucional (Institutionella Revolutionära Partiet). Partiet tog makten efter den revolution som började 1910. Staten skaffade sig ett dominerande inflytande i näringslivet, med statliga monopol inom oljeindustrin, telekommunikationer med mera. Visserligen tilläts oppositionspartier, men i praktiken var Mexiko en enpartistat med PRI som fullständigt dominerande parti, cementerat vid makten genom korruption och valfusk, men med enstaka oppositionella ledamöter i Kongressen. Partiet styrdes av en ganska liten elit som utsåg sina egna efterträdare. Det var först under 1980-talet som oppositionen började få ett nämnvärt manöverutrymme, delvis som en följd av inre splittring inom PRI. Det ökade utrymmet för oppositionen resulterade i att den före detta chefen för Coca Cola i Mexiko, Vicente Fox, valdes till president som representant för Partido de Acción Nacional (PAN), ett modernt högerparti liknande moderaterna). När han tillträde sin befattning den 1 december 2000 var det för första gången på 80 år som Mexiko inte hade en vänsterregering. Fox har en betydligt modernare syn på Mexikos roll i världen och på ekonomin, vilket gjort att industrin utvecklas positivt och korruptionen minskar.

Det har också funnits ett radikalt vänsterinriktat oppositionsparti, Partido de la Revolución Democratica, som under sin topperiod 1997 fick 25 procent av rösterna. Då, 1997, erövrade Cuahutemoc Cardenas (son till en av PRIs gamla presidenter) borgmästarposten i Ciudad de México (huvudstaden, som av någon underlig anledning brukar namnges på engelska i Sverige). Cardenas var en populistisk demagog vars administrativa fiasko i huvudstaden har lett till ett snabbt underminerat förtroende för PRD. Redan 1997 tappade PRI majoriteten i Kongressen, även om presidenten fortfarande tillhörde PRI. Högern (PAN) och yttersta vänstern (PRD) samarbetade i viss utsträckning mot den traditionella vänstern (PRI) för att bryta det maktmonopol som PRI hade haft i nära 80 år.

Sedan 1994 har de så kallade zapatisterna (uppkallade efter 1910-talets revolutionsledare Emiliano Zapata, mannen som beredde vägen för PRIs långvariga maktinnehav) drivit gerilla-verksamhet i den fattiga Chiapas-provinsen i sydöstra Mexiko. Det har skett under ledning av “commandante Marcos”, som alltid uppträder iklädd rånarluva. Marcos har framfört revolutionära och marxistiska krav med en våldsam retorik, men någon omfattande gerillaverksamhet har inte bedrivits. När Fox tillträdde som president lovade han att ta upp en dialog med zapatisterna, något som PRI vägrat. Zapatisterna ordnade en “marsch” till Ciudad de México där ledningen hade ett möte med president Fox. Aktiviteten har därefter avtagit högst märkbart och Mexiko rör sig istället snabbt i riktning mot en modern industristat. Det har bland annat tagit sig uttryck i att Mexiko nu är med i de utvecklade industriländernas samarbetsorganisation OECD.