Vad menar Weber med “Verstehen”?
Jennifer (30 augusti 2000)
jennipre[snabel-a]hotmail.com

Max Weber var ju (åtminstone enligt tysk tradition) den sociologiska vetenskapens fader. Han skilde begreppsmässigt mellan samhällsvetenskaperna och naturvetenskaperna. Han menade att naturvetenskaperna syftade till att förklara de grundläggande naturlagarna – som fungerar utan undantag. Der humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskapen var mer inriktad på att tolka samband som inte var lika otvetydiga som inom naturvetenskapen. Det blev då viktigare att förstå sammanhangen. Man kunde också beskriva ideala samhällsmodeller baserade på denna förståelse.